Verlofdagen in Europa: klik hier


Buienradar Europa: klik hier

Aardbevingen Italië: klik hier

Toestand bergpassen: klik hier

Wind, Sneeuw, ...: klik hier

Advies onweer: klik hier


 

Pelgrimspaspoort en testimonium

Het Pelgrimspaspoort of Credenziale is een identiteitspapier voor pelgrims, die lid zijn van een vereniging, die zich inzet voor het pelgrimeren. Pelgrimspaspoort voorzijde
Je kunt je hiermee identificeren als pelgrim en zo nodig hulp vragen.
De meeste pastorieën en kloosters verschaffen slechts onderdak op vertoon van een pelgrimspaspoort.

De meeste Pelgrimspaspoorten zijn tevens een stempelkaart. Daarin verzamel je de stemPelgrimspaspoort binnenzijdepels van de plekken waar je overnacht.
Frans: tampon
Duits: Stempel
Engels: stamp
Italiaans: timbro
Het zijn tevens ‘bewijzen’ dat je in die plaatsen bent geweest.
Vaak zijn de stempels bijzonder van vorm.

Zorg ervoor om in zoveel mogelijk overnachtingsplaatsen een stempel te halen. Dat kan bijvoorbeeld ook op campings, in B&B’s, bij  middenstanders of in een toeristenbureau. Dit is niet alleen belangrijk voor het verkrijgen van het testimonium in Rome. Ook komt het bijvoorbeeld voor dat kloosters pelgrims weigeren wanneer er door te weinig of ontbrekende stempels niet aangetoond kan worden, dat men echt pelgrimeert.

Op vertoon van een Pelgrimspaspoort met stempels kan men in Rome een Testimonium krijgen.

De Vereniging Pelgrimswegen naar Rome geeft een eigen pelgrimspaspoort of Credenziale uit. Dit paspoort wordt echter alleen uitgereikt aan leden van de vereniging.
Het paspoort biedt ruimte aan maximaal 96 stempels.
Iedereen ontvangt bij het lidmaatschap één exemplaar.
Meerdere exemplaren zijn alleen voor € 7,50 te koop wanneer het betreffende lid van de vereniging aannemelijk kan maken dat haar of zijn stempelkaart vol is.

Voor alle duidelijkheid: niet-leden kunnen dus geen Pelgrimspaspoort kopen.

Om aan te melden als lid op deze link klikken.


Het Testimonium is een verklaring, afgegeven door een officiële instantie, waarin staat dat men een pelgrimage heeft voltooid.

Er zijn in Rome meerdere instanties die een Testimonium aan pelgrims verstrekken. We noemen hier:
– Het Vaticaan
– De Friezenkerk
– De Opera Romana Pellegrinaggi


Vaticaantestimonium

Het Testimonium van het Vaticaan kan men uitsluitend `s morgens tussen 8:00 – 14:00 uur aanvragen.
Loop naar de Zwitserse garde (links van de Sint-Pieter) en zeg dat je een Testimonium wil. Zij verwijzen je door.

Je krijgt het in de Sint-Pieter op vertoon van de stempelkaart.
Het Vaticaan heeft afspraken gemaakt met de pelgrimsorganisaties over de condities voor het verkrijgen van een Testimonium.

Deze condities zijn:

  • tenminste gelopen hebben zonder onderbreking van Acquapendente (150 km) of gefietst van Lucca (400 km) naar Rome;
  • een persoonlijke stempelkaart kunnen overleggen dat aantoont dat men heeft bezocht: Bolzena, Montefiascone, Viterbo, Sutri, Campagnano of La Storta.

Testimonium van het Vaticaan [vertaling]

TESTIMONIUM
PEREGRINATIONIS PERACTAE
AD LIMINA PETRI

GETUIGSCHRIFT BETREFFENDE DE AFGELEGDE PELGRIMSTOCHT
NAAR HET GRAF VAN PETRUS

Wij maken bekend dat
de heer/mevrouw……………….. uit vroomheid
en als pelgrim heeft bezocht
deze patriarchale Basiliek,
die gebouwd is bij het lichaam van de heilige apostel Petrus
en die gewijd is tot glorie van God
en ter ere van deze heilige Apostel Petrus.

Uitgereikt in het Vaticaan

Geen Testimonium gekregen?

Maak een fotokopie van je pelgrimspaspoort, inclusief stempels, en noteer de volgende gegevens: je volledige naam en adres, leeftijd, geslacht en nationaliteit. Noem je startplaats en of je per fiets of te voet bent gegaan. Maak tevens een kopie van je paspoort of identiteitskaart en geef een korte motivering van je pelgrimage.

Stuur het naar: Sacristy St-Peter’s Basilica, Fabbrica di San Pietro 00120-Città del Vaticano.
Na een tot twee maanden krijg je het Testimonium thuisgestuurd.

Audiëntie

Op audiëntie bij de Paus of bijwonen van een Heilige Mis?
Wie een Heilige Mis wil bijwonen of op audiëntie bij de paus vindt hier meer informatie!

Rondleiding in de catacomben

Het Vaticaan organiseert rondleidingen in de catacomben.
Zo`n rondleiding moet ruim van te voren worden aangevraagd. Het formulier voor de aanvraag kan men hier downloaden.


Friezenkerktestimonium Friezenkerk

Het Willibrordcentrum van de Friezenkerk verstrekt op verzoek een Oorkonde omtrent de voltooide pelgrimage naar Rome.
De kerk is geopend op woensdag- en zaterdagochtend van 10:00 uur – 13:00 uur en dinsdag- en vrijdagmiddag van 15:00 – 18:00 uur.

De Oorkonde wordt bij voorkeur aan het eind van de zondagdienst publiekelijk uitgereikt. Men moet dit wel van tevoren te kennen geven.

De kerk ligt dicht bij de Sint Pieter op de plek waar al 1.200 jaar geleden een Friese kolonie was gevestigd. De inwoners van Denemarken tot Duinkerken werden toen aangeduid als Friezen en die naam is blijven hangen.
Een lange tijd zijn de Friezen ‘daar’ weggeweest maar inmiddels al heel wat jaren is het een bloeiende gemeenschap voor Nederlanders in Rome.
De rector is pater dr. Tiemen Brouwer. Diaken is Kees van Duin.
Hier vind je meer informatie over de Friezenkerk

Oorkonde [vertaling]

Oorkonde van de Friezenkerk

Rome

te voet/of met de fiets
vanuit Nederland

Het bestuur van het Willibrordcentrum
in de kerk van de Friezen te Rome
verklaart hierbij dat
naam……….adres
woonplaats…..
in het jaar…..
de pelgrimage naar de heilige stad
Rome
heeft voltooid


Opera Romana PellegrinaggiTestimonium ORP

De Opera Romana Pellegrinaggi (ORP) is een officiële instantie van het vicariaat van Rome, een orgaan van de Heilige Stoel dat direct ressorteert onder de Kardinaal-Vicaris van de Paus.
Dit kantoor is dagelijks geopend van 9:00 tot 18:00 uur, behoudens middagpauze en gesloten op zaterdag, zon- en feestdagen. Ook bij deze organisatie moet men een stempelkaart overleggen.
Het kantoor is op het St. Pietersplein in de uiterste ZO-hoek.
Adres: Ufficio di S. Pietro
Piazzo Pio XII
tel: 800 91 74 30
Meer informatie over de ORP vind je hier

Testimonium Peregrinationis peractae ad Limina Apostolorum Petri et Pauli[vertaling]

Testimonium van het ORP

Getuigschrift betreffende de afgelegde
pelgrimstocht naar het graf van de
apostelen Petrus en Paulus

Het Vicariaat van deze Stad van de Apostolische en Metropolitane Kerk, bewaker van het erfgoed van de heilige apostelen Petrus en Paulus verklaart
– opdat voor alle gelovigen en pelgrims, bijeengekomen bij de Stoel van H. Petrus hetzij uit de Stad, hetzij van daarbuiten, hetzij vervuld van devotie, hetzij vanwege een gelofte, het weten –
dat
……….
de zeer heilige Vaticaanse Basiliek met christelijke devotie heeft bezocht.

Daarop vertrouwend overhandig ik hem deze brief getekend met het zegel van diezelfde Heilige Kerk.

Uitgereikt te Rome


Register van pelgrims te voet of per fiets naar Rome

De Vereniging Pelgrimswegen naar Rome houdt een register bij. Hierin wordt vastgelegd welke leden en oud-leden de reis naar Rome hebben voltooid. Je kunt in dit register worden opgenomen.

Meer informatie vind je via de home-pagina bij vereniging en leden!