Introductie

Plaatje bij Introductie Rome voorbij

Welk pelgrimsdoel na Rome?

Op de vraag: Wat te doen na de mooie tocht naar Compostela?’ is vaak het antwoord:
‘N
aar Rome natuurlijk!’
.

Dat is ook niet verwonderlijk, want na de inspirerende ervaringen van de eerste pelgrimstocht groeit het verlangen naar een herhaling van die ervaring. Rome lijkt dan een logisch en voor de hand liggend doel.

De voorbereidingen kunnen beginnen, de tocht kan worden aangevangen en…  het doel kan worden bereikt.

‘En dan?’
Dan blijft het verlangen.
Als de foto`s zijn geordend, de verhalen verteld, het dagboek uitgewerkt, dan komt vroeg of laat de vraag: ‘Welk pelgrimsdoel na Rome?’

BariHet antwoord daarop is eigenlijk al evident:
‘Naar Jeruzalem natuurlijk!’

In de christelijke traditie zijn er immers vier grote pelgrimsbestemmingen: Santiago, Rome, Jeruzalem en totaan de reformatie Nidaros.

Jeruzalem of – in bredere termen – het Heilige Land, was daarvan traditioneel de ultieme, de grootste en de meest uitdagende bestemming voor een pelgrim.

Maar natuurlijk zijn er ook andere bestemmingen binnen en buiten Italië!

Mogelijk vind je hier inspiratie…