Verlofdagen in Europa: klik hier


Buienradar Europa: klik hier

Aardbevingen Italië: klik hier

Toestand bergpassen: klik hier

Wind, Sneeuw, ...: klik hier

Advies onweer: klik hier


 

Colofon

Algemene Verenigingsgegevens

De vereniging Pelgrimswegen naar Rome is opgericht op 27 oktober 2007 te Houten.
Statutair gevestigd: Park Arenberg 48, 3731 ET  De Bilt
KvK nr: 30231987
IBAN: NL20 RABO 0139 25 74 54;
BIC: RABONL2U

Correspondentie over deze website, bestelde producten of anderszins uitsluitend naar: webbeheer@pelgrimswegen.nl

De vereniging heeft geen bureau of kantoor en is daarom niet telefonisch te bereiken. Wel kun je voor persoonlijke vragen contact opnemen met info@pelgrimswegen.nl.


Disclaimer/Copyright

Disclaimer

Alle informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het zijn dat bepaalde informatie niet aansluit bij je verwachtingen. Raadplegen dan de websites waar de informatie betrekking op heeft.

De vereniging kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kun je aan de informatie op deze pagina’s geen rechten ontlenen. Als je zekerheid wilt hebben over de informatie voor je eigen doeleinden, zoals routes, slaapplaatsen etc., moet je altijd de laatste informatie ter plaatse raadplegen, dan wel navraag doen bij de vereniging. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De vereniging is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Ook niet voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Copyright

Gebruikmaking van de naam van de vereniging, het logo of elementen daarvan door derden, is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van het bestuur van de Vereniging.