Vooraf aan Rome

Verlofdagen in Europa: klik hier


Buienradar Europa: klik hier

Aardbevingen Italië: klik hier

Toestand bergpassen: klik hier

Wind, Sneeuw, ...: klik hier

Advies onweer: klik hier


 

Disclaimer

Disclaimer

Alle informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het zijn, dat bepaalde informatie niet aansluit bij uw verwachtingen. Graag vernemen we dit van U.

De vereniging kan niet garanderen, dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze pagina’s geen rechten ontlenen. Als u zekerheid wilt hebben over de informatie voor uw eigen doeleinden, zoals routes, slaapplaatsen etc., moet u altijd de laatste informatie ter plaatse raadplegen, dan wel navraag doen bij de adequate websites of auteur voor uw route. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De vereniging is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites, waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Ook niet voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.