Ook benieuwd hoe de nieuwe website werkt? Lees hier meer over de werking ervan.


Buienradar Europa: klik hier

Aardbevingen Italië: klik hier

Toestand bergpassen: klik hier

Meer "weer" in Nederland: druk hier

Wind, Sneeuw, ...: klik hier

Advies onweer: klik hier


 

Aanlooproutes

Hoe kom ik van mijn huis in Nederland bij een beginpunt van de route?

Route overleg

De Via Frangicena beschrijven wij vanaf Maastricht en de Oostelijke route vanaf Aken, maar hoe kom je daar?

Bij het Nederlands Genootschap van Sint Jacob zijn in het najaar van 2011 twee nieuwe reisgidsen verschenen met een beschrijving van de Jacobswegen in Nederland. Het gaat om zes aanlooproutes die naadloos aansluiten op de routes door België naar Frankrijk.

 

 


Jacobswegen in Nederland, ook voor de pelgrim naar Rome

In deel 1 (ISBN 97-890-8085-6745) komen de wegen vanuit het westen aan bod. De hoofdroute begint in Den Oever en voert via Haarlem, Amsterdam, Utrecht en ‘s-Hertogenbosch naar Postel en Roermond. Van Haarlem kan men ook langs Den Haag en Vlissingen naar Brugge en Gent. En vanaf Schipluiden brengt een interessante omweg de pelgrim langs Dordrecht en Bergen op Zoom naar Antwerpen.

Deel 2 (ISBN 97-890-8085-6752) omvat de wegen vanuit het noorden en oosten. De hoofdroutes beginnen in Hasselt waar ze voortgaan op de al bestaande wegen uit Sint Jacobiparochie (het Jabikspaad) en Uithuizen (het Jacobspad Groningen-Drenthe). Ze voeren langs Utrecht en Breda naar Antwerpen, respectievelijk langs Nijmegen naar `s-Hertogenbosch, met een aansluiting op de bestaande weg naar Maastricht (het Jacobspad Limburg). Tot slot is ook de fraaie aanlooproute van Oldenzaal via Enschede naar Doesburg beschreven.

Deze Jacobswegen voeren langs routes die de middeleeuwse pelgrim ook zou hebben kunnen lopen. Vrijwel alle Jacobskerken en gasthuizen worden aangedaan, en de wandelaar komt ook op andere plaatsen die voor de pelgrim van belang waren.

De gids bevat een compacte beschrijving van de routes, heldere kaartjes en veel achtergrondinformatie. Kaart en beschrijving staan naast elkaar wat de praktische bruikbaarheid ten goede komt. Met pictogrammen is aangegeven welke voorzieningen men in de plaatsen onderweg mag verwachten.


Pelgrimspad deel 1 en deel 2

Daarnaast loopt er een LAW pad (LAW 7-1 en 7-2) van Amsterdam via ‘s-Hertogenbosch en door Zuid-Limburg naar Visé, het Pelgrimspad. Op de site van wandelnet zijn alle LAW paden en streek paden in Nederland te vinden. Hiermee kun je eenvoudig een route van huis naar een door jouw gewenst punt bepalen.


Hoe kom ik van mijn huis in België op de route?

Via Monastica

Via Monastica   

van ’s Hertogenbosch, via Namen en Dinant naar Rocroi

Op weg naar Santiago de Compostella,
ISBN 978-90-8122-64 00
In de serie: ‘Pelgrimspaden in de Lage Landen’ onder auspiciën van de werkgroep Pelgrimspaden van het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostella.

Via Monastica, Rocroi – Reims

Dit is een aanvulling op de Via Monastica, verkrijgbaar via www.santiago.nl