Online Algemene Ledenvergadering

  Verlofdagen in Europa: klik hier


  Buienradar Europa: klik hier

  Aardbevingen Italië: klik hier

  Toestand bergpassen: klik hier

  Wind, Sneeuw, ...: klik hier

  Advies onweer: klik hier


   

  Online Algemene Ledenvergadering

  Datum/Tijd:
  19/09/2020
  09:30 - 11:00

  Categorieën:


  Zoals aangekondigd in de Nieuwsbrief 49, zullen we op 19 september om 10.30u op bijzondere wijze onze Algemene Ledenvergadering (ALV) organiseren.

  Via een online platform zullen we als bestuur verslag doen, inhoudelijk en financieel, over het jaar 2019, het jaar 2020 tot op heden en een vooruitblik geven naar 2021. We zullen het online platform zo inrichten dat interactie met het bestuur goed mogelijk is. Om de bijeenkomst goed voor te bereiden en te zorgen dat alleen genodigden de inloggegevens ontvangen, vragen we jullie je te registreren via deze link.

  We beseffen maar al te goed dat een online vergadering afbreuk doet aan de stimulerende sfeer van onze reguliere bijeenkomsten en we zien uit naar de tijden waarin we weer met honderden mensen bij elkaar kunnen komen op een van de mooie locaties van ons land.

  We zien er toch erg naar uit om jullie weer te ontmoeten op deze wijze.

  De stukken werden op 6 september verstuurd.

  Agenda

  10.30u Opening

  ● Welkom en huishoudelijke afspraken online call
  ● Vaststellen agenda
  ● Goedkeuren Notulen ALV 2019

  10.45 Verenigingsverslag 2019

  Het bestuur staat open voor opmerkingen en vragen n.a.v. het Verenigingsverslag en
  vraagt instemming met de rapportage van de ALV.

  11.00 Financiële rapportage 2019

  De Penningmeester heeft de boeken besproken met de Kascommissie en de Financiële
  Rapportage over 2019 is bijgevoegd.
  Het bestuur vraagt akkoord van de ALV op de financiële rapportage van 2019.

  11.15 Plannen 2020 en 2021

  Het bestuur presenteert de plannen voor de rest van 2020 en voor 2021, inclusief de
  begroting die daar bij hoort.
  Het bestuur is zeer geïnteresseerd in vragen en opmerkingen van de leden en vraagt
  instemming met de plannen.

  11.25 Rondvraag en afsluiting

  Aantal praktische punten

  • We maken gebruik van een professioneel account van Zoom. Je hoeft geen account aan te maken om er aan mee te doen. Het werkt op computers, laptops, telefoons en tablets, met Windows, Mac etc.
  • Voor een telefoon of tablet kun je de App van Zoom installeren. Als je je computer of laptop gebruikt, vraagt Zoom de eerste keer om een klein bestandje te installeren.
  • Als je voor de eerste keer Zoom gaat gebruiken, volg de uitnodigingslink die je van ons ontvangt dan al een keer vooraf. Dan kun je de installatie al doen en testen of alles werkt.
  • We zullen de bijeenkomst opnemen, ten behoeve van het verslag van de ALV. Daarna vernietigen we de opname.
  • Je hebt een microfoon, luidsprekers en bij voorkeur ook camera nodig om mee te doen. Camera is niet verplicht maar we zien er naar uit elkaar weer te zien, dus wel fijn als je deze aan kunt zetten.
  • Op moment van inloggen, staan standaard alle microfoons uit. Dat zorgt voor rust. Als je vragen hebt aan het bestuur, kun je deze typen in het chat ventster of je virtueel je hand opsteken. We leggen alles uit aan de start van de bijeenkomst.

  Roel Kamerling
  Voorzitter Pelgrimswegen naar Rome