Beste Vrienden van de Bossche PnR-Huiskamer,

In overleg met Guus Wesselink is besloten dat onze volgende Huiskamerbijeenkomst zal worden gehouden op zondag 27 november om 13.00 uur ten huize van Guus en Riet aan de Meester Bierkuslaan 35 in Den Bosch. Vanwege de korte tijdspanne voor afstemming hebben we niet iedereen vooraf kunnen raadplegen. Daarvoor onze excuses. Hopelijk kan en wil iedereen op deze datum meedoen!

Ikzelf ben in november-december op pad voor mijn ontwikkelingsproject in Kenia en kan er jammer genoeg niet bijzijn. Daarom aan jullie het verzoek om minimaal een van te voren door te geven aan Guus of je erbij zult zijn. Dit kan door hem een email te sturen.

Verschillende huiskamergenoten hebben weer prachtige wandelervaringen te melden. Daaronder ook Noelle Davelaar die na drie-en-een-halve maand weer terug is uit Santiago/Spanje. Meld a.u.b. even aan Guus of je een wat uitvoerigere presentatie wilt verzorgen, zodat hij als goede huisvader, samen met Riet, alles in goede banen kan leiden.

Ik wens jullie een gezellige bijeenkomst. Wellicht kan een van jullie weer een verslagje met enkele foto’s maken opdat alle geïnteresseerden, ook de verhinderden mee kunnen nagenieten.

Met hartelijke pelgrimsgroet,

Henk Kusters.

Coordinator PnR-Huiskamer Den Bosch.

Lees ook