Terug naar Nieuwsbrief 57

Oproep aan Thuiskomers | Thuiskomdag

Thuiskomen: een onvermijdelijke ervaring
12 november, tijd 12.00-17.00 en plaats Utrecht.

Een aankondiging voor alle Rome-gangers 2021/2022

In de vorige nieuwsbrief heeft de werkgroep Thuiskomen aangekondigd dat ze in het najaar een thuiskomersdag willen organiseren. Deze is bedoeld voor de leden die in 2021 en 2022 in Rome zijn aangekomen; maar ook zij de in de afgelopen jaren in Rome hadden willen aankomen maar door onvoorziene omstandigheden hun pelgrimage hebben moeten afbreken zijn welkom.

Inmiddels hebben we een datum. Kort na het verschijnen van deze nieuwsbrief zal de dag nader ingevuld worden.

Het gaat een dag worden waarin het uitwisselen van ervaringen centraal staat. We creëren een piazza waarop iedereen verhalen kan vertellen en aandacht kan geven aan de verhalen van de ander. We gaan op zoek naar interactieve en verbindende vormen.

Wil je een uitnodiging voor de dag ontvangen? Zorg dan dat jouw tocht (met jouw e-mail-adres) vermeld staat op de PnR-site (zie de link “opgeven tochtgegevens bij aankomst”) of stuur een e-mail naar thuiskomen@pelgrimswegen.nl

We hopen je op de eerste thuiskomersdag van PnR te zien.

Erica Visman, Arie Haasnoot, Embrecht Broeders en Laurens Baas

NB voor de geïnteresseerden: Laurens heeft dit jaar, na een doorstart, Rome bereikt en Embrecht heeft zijn tocht dit jaar helaas moeten afbreken vanwege fysieke problemen. Erica arriveerde in Rome in 2013 en Arie in 2018