Verlofdagen in Europa: klik hier


Buienradar Europa: klik hier

Aardbevingen Italië: klik hier

Toestand bergpassen: klik hier

Wind, Sneeuw, ...: klik hier

Advies onweer: klik hier


 

NB53 Maand van de pelgrim

Door Rob de Vogel

In 2020 vierde het Huis voor de Pelgrim in Wittem haar honderdjarig bestaan en de Stichting Pelgrimswegen en Voetpaden Limburg (SPV) bestond vijventwintig jaar. Samen met Pelgrimsoord Klooster Wittem zullen het Huis voor de Pelgrim en de SPV in oktober 2021 de hele maand wijden aan pelgrimage in de breedste zin van het woord.

Met een symposium, workshops, lezingen, filmavonden en natuurlijk het pelgrimeren zelf kunnen mensen kennis maken met pelgrimage of kunnen pelgrims verhalen met elkaar delen.

Op zaterdag 30 oktober vindt in de kloosterbibliotheek van Klooster Wittem, de Dag van de Pelgrim plaats. Tijdens deze dag is er plek voor korte workshops, lezingen, korte pelgrimswandelingen en een informatiemarkt. Bovenal staat deze dag in het teken van elkaar ontmoeten en delen van uw pelgrimsverhalen. Deze dag is na aanmelding bij te wonen.

 

Onze vereniging wil deelnemen aan dit evenement en we hebben de volgende elementen aan de organisatie aangeboden:

  1. Een stand van PnR op het evenement in Wittem op 30 oktober
  2. Een lezing over de pelgrimstocht naar Rome te voet op 30 oktober
  3. Idem over zo’n tocht per fiets
  4. Een eendaagse begeleide pelgrimage van Wittem naar Aken op 17 oktober.
    Aken is voor onze vereniging de link naar Rome. Veel oude pelgrimswegen naar Rome verliepen via Aken en vanuit die stad vertrok Karel de Grote naar Rome om in 800 na Chr. door de paus tot eerste keizer van Europa gekroond te worden.

Het definitieve programma zal worden gepubliceerd op de websites: “www.kloosterwittem.nl“,

www.huisvoordepelgrim.nl” en informatie over de tocht van Wittem naar Aken uiteraard ook op onze eigen website.
Informatie en commentaar ook per email via “robdevogel@hotmail.com”