Meer literatuur

  Verlofdagen in Europa: klik hier


  Buienradar Europa: klik hier

  Aardbevingen Italië: klik hier

  Toestand bergpassen: klik hier

  Wind, Sneeuw, ...: klik hier

  Advies onweer: klik hier


   

  Meer literatuur

  Hieronder vind je een keuze aan boeken voor fietsende of wandelende pelgrims, die je kunnen inspireren bij de voorbereiding op je tocht. Of die je achteraf wilt lezen om het verhaal van het pelgrimeren vast te houden. Soms verwijzen we daarbij naar een recensie, die een lid van onze vereniging heeft samengesteld.


  Pelgrims worden een beetje filosoof

  van Ruud Bruggeman & Ben Teunissen

  Dit is een boek van en voor pelgrims.

  Voor pelgrims die te voet of met de fiets op weg zijn gegaan of nog op weg zullen gaan naar bekende, zoals Rome of Santiago, minder bekende pelgrimsdoelen.

  En ook voor de pelgrims die we allemaal zijn, onderweg op onze weg door ons leven heen.

  De auteurs Ruud Bruggeman en Ben Teunissen mijmeren en filosoferen over ervaringen tijdens hun tochten waarbij ze weken, soms maandenlang op pad zijn. Hun wandelingen bieden ruimte en tijd om te filosoferen over levensvragen, waar ze in de drukte van het dagelijks leven minder aan toekomen. Ze verwonderen zich over wat er telkens op hun pad komt, en wat de waarde van die verwondering voor hen inhoudt.

  Dit boek gaat over het volgen van dromen en wat dat met mensen doet. De wonderlijke ervaring gedurende hun pelgrimstochten dat bijna altijd alles goed komt. Hoe het onderweg niet blijkt te gaan om het te bereiken einddoel, maar dat het juist gaat om wat we op die weg zelf meemaken.

  Of hoe we voorbijgangers zijn in het elke dag weer als pelgrim verder gaan.

  Lees verder de boekbespreking van Arnoud Boerwinkel

  ISBN 978-94-91899-32-4

  Prijs € 14,9anoda.nl

  In het magazine OMNES (april 2020) staat een interview met beide auteurs.

   


  De hemel onder onze voeten

  Canterbury – Rome

  Arie Haasnoot

  Ons lid Arie Haasnoot heeft in 2018 met zijn soulmate Johanna Jacobs de pelgrimstocht langs de Via Francigena vanaf Canterbury ondernomen. Vanaf eind mei wandelden zij in ruim drie maanden naar hun doel, het Sint Pietersplein in Rome. Maar in de beschrijving van Arie blijkt het vooral om de weg daarheen te gaan. Hij maakt de lezer deelgenoot van een bijzonder spirituele levensles, die leert dat de hemel vaker onder onze voeten ligt, dan menigeen beseft.

  Arie neemt ons in een zeer persoonlijk verhaal en met een onderhoudende schrijfstijl mee op deze avontuurlijke tocht. De route is goed te volgen mede aan de hand van het in het boek opgenomen kaartmateriaal. De teksten van de eerste ruim duizend kilometers zijn gedetailleerd en geven ons inzicht in de moeilijkheden, die je onderweg tegenkomt. Ook gaat Arie daarbij ontboezemingen over de beleving van het landschap en de gezellige ontmoetingen met de plaatselijke bevolking niet uit de weg.

  In het tweede deel van het boek zijn de details wat spaarzamer, wat mede veroorzaakt lijkt door de langere tussenpozen die hij gebruikt om zijn verhaal tijdens hun tocht te noteren. Al eerder waren de belevenissen van Arie en Johanna te volgen op hun blog, maar het verzamelde verhaal in dit boek lees je in een ruk uit. Samen met de afgebeelde foto’s is het een waardevol document geworden. Mooie herinnering aan deze tocht, en gelukkig ook vol relevante informatie voor pelgrims die deze tocht ooit nog willen ondernemen.

  Het boek is via dit internetadres te bestellen.  

  208 pagina’s, Cairn Consulting 2019

  ISBN 978 94 6345 849 8


  De geschiedenis van het pad

  Een voetreis

  Torbjørn Ekelund 

  De laatste jaren zijn er erg veel boeken uitgekomen over wandelen. Er is veel overeenkomst tussen de opzet van veel van die verhalen. Men wandelt. En schrijft daar over. Daarnaast heeft die wandelaar veel gelezen. Hij (het zijn vaak mannen) kan daardoor zijn verslag doorspekken met verhalen en citaten van schrijvers, filosofen, historici en dichters. Met de eindeloze Noorse natuur als zijn achtertuin is Ekelund in het voordeel bij lezers die ervaring of plannen hebben met de pelgrimage op het St.Olavpad.

  Het boek van Ekeland in een notendop: ‘Paden zijn verhalen over mensen die te voet zijn gegaan en hebben een begin, een midden en een einde. Ze wijzen vooruit, naar het doel van de reis, maar ook achteruit, naar iedereen die ons voor is gegaan, en naar iedereen die de eerste sporen heeft gemaakt. De geschiedenis van het pad is de geschiedenis van onszelf. Ontelbare verhalen over werken en overleven, ontdekkingsdrang en migratie vormen een web, gesponnen rond de aarde als de draad om een garenklos. Dit is het verhaal van een paar van die draden.’

  Torbjorn Ekelund neemt de lezer mee op een persoonlijke reis langs de geschiedenis van het pad, van de eerste mensen die naar het Noorden migreerden na de laatste ijstijd, tot de georganiseerde wandelroutes van nu. Een verhaal over oriëntatievermogen en migratie van mens en dier. Wat betekent de natuur eigenlijk voor ons, en wat doet ons huidige zittende, autorijdende leven met onze aangeboren hang naar in beweging blijven? Lekker leesbare en lichtvoetige kost met zeer herkenbare ervaringen voor pelgrims.

  206 pagina`s, De Geus 2019

  ISBN 9 789044 541564


  Het zoutpad

  Over oude wegen naar een nieuw begin

  Raynor Winn

  Alleen al door de ondertitel word je als pelgrim nieuwsgierig naar de inhoud. De schrijfster Raynor Winn en haar man Moth zijn al meer dan dertig jaar samen. Hun oude boerderij in Wales hebben ze in de loop der tijd steen voor steen opgeknapt en omgebouwd tot een goedlopende B&B. Dan raken ze binnen een paar dagen alles kwijt: ze verliezen hun huis door een speculatieschandaal en ze krijgen te horen dat Moth een ernstige ziekte heeft. Ze hebben niets meer over en nog maar weinig tijd. Alle ingrediënten voor een spannend vervolg! Met de moed der wanhoop nemen ze een impulsief besluit: ze gaan het eeuwenoude South West Coastal Path lopen, weg van alles en iedereen. Het is een tocht van duizend kilometer. 

  Met twee rugzakken en een kleine tent beginnen ze hun wandeltocht door het oeroude, verweerde landschap van rotsen, kliffen, zee en lucht. En dan gebeurt het. Met elke stap, door iedere ontmoeting, en ondanks alle moeilijkheden die ze onderweg tegenkomen, verandert hun tocht steeds meer in een bijzondere ontdekkingsreis. 

  Het zoutpad is een inspirerend, openhartig en schitterend geschreven verhaal over het omgaan met verdriet, de helende kracht van de natuur en de herontdekking van de ware betekenis van het leven, als je alles bent kwijtgeraakt. Er is geen einddoel voor de Winn’s, maar door de focus op het fraai beschreven pad in het zuidwesten van Engeland, levert het voor pelgrims veel herkenbaars op. Een echte pageturner door de meeslepende wijze van schrijven. Je zou aan het einde van het boek zelf dit pad willen gaan lopen. Maar helaas… alleen met een heel grote omweg zou de route in de doelstellingen van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome passen!

  318 pagina’s, Uitgeverij Balans, 2019

  ISBN 978 9460039409

  Recencie door Arnoud Boerwinkel vind je hier!


  De eerste wandelaar

  In de voetsporen van een wandelende dominee, Flip van Doorn

  Ik kon er als geïnteresseerde wandelaar de afgelopen weken niet meer om heen: er was een boek verschenen waar ik meer van moest weten. Natuurlijk vroeg ik me af of dat voor andere pelgrims ook zou gelden? Een wandelende dominee. Jacobus Craandijk die leefde van 1834 tot 1912. Én de eerste wandelaar. Genoeg verleiding voor een gang naar de boekhandel om het boek van de ‘wandelaar en reiziger, maar bovenal schrijver’ Flip van Doorn aan te schaffen.

  Het boek paste ternauwernood in mijn rugzak: 463 pagina’s en drie en een halve centimeter dik!
  Flip van Doorn ontdekt in 2012 dat hij familie is van Craandijk. Als journalist probeerde hij zijn voorganger zo dicht als mogelijk te naderen. Hij doet dit in de vorm van een mozaïekvertelling. Hij heeft grote delen van het werk van de schrijvende dominee ‘hertaalt’ en in dit boek zo gerangschikt dat er een samenhangend geheel kon ontstaan. Met hoofdstukken als ‘De Wandelaar’, ‘De Dominee’, ‘De Historicus’, ‘De Reiziger’, ‘De Tekenaar’, ‘De Schrijver’, ‘De Pionier’ en ‘De Zwerver’ probeert van Doorn achtereenvolgens de streken recht te doen, die de dominee in de negentiende eeuw beschreef: Gooi- en Eemland, Kennemerland, Utrecht en Zuid-Holland, Friesland, Achterhoek en Twente, Arnhem-Nijmegen, Betuwe, Veluwe, Drenthe en Groningen, Limburg, Noord-Brabant en tenslotte Zeeland.
  Natuurlijk heeft Craandijk in zijn tijd, waarin ‘lopen’ nog heel gewoon was, aandacht voor het bewuste wandelen. Maar om nu te stellen dat hij het wandelen tot zijn puurste vorm, wat heet… tot zijn diepste essentie heeft teruggebracht, dat lijkt me enigszins overdreven.
  Flip van Doorn probeert met dit kloeke boek zoals hij zelf stelt, verslag te doen van zijn persoonlijke zoektocht, en vooral een hommage te brengen aan de wandelende dominee en zijn werk. Ik betreur dat van Doorn bijna de helft van zijn hommage heeft volgehangen met citaten uit de meer dan drieduizend pagina’s van de Wandelingen door Nederland van zijn familielid. Soms leuk ter herkenning, maar daarvoor kun je toch beter de originelen op www.jacobuscraandijk.nl raadplegen.
  Wanneer je geïnteresseerd bent in de Nederlandse geschiedenis van het wandelen in de laatste honderd jaar, dan geeft van Doorn je vele doorkijkjes. Het Pieterpad krijgt bijvoorbeeld welverdiende aandacht. En voor ons pelgrims bespreekt Flip bijna aan het einde van dit boek ook zijn bewondering uit voor het wandelend pelgrimeren. Van Doorn heeft de dominee gevolgd en wandelde, waar hij wandelde. Flip van Doorn vindt dat hij een pelgrimage heeft gemaakt in zijn voetsporen.
  Het is een boeiende vertelling, met veel herkenning voor de wandelaar. Zeker voor aspirant pelgrims die voor hun grote pelgrimstocht wandelen in de directe woonomgeving en net als dominee Craandijk ‘met een open oog voor het eenvoudige natuurschoon […] frank en vrij willen rondzwerven’.

  463 pagina`s, met illustraties van Piet Schipperus
  Thomas Rap 2017, ISBN 978 94 004 0753 4


  De GrenzelozenGrenzelozen

  Een Europese wandeling, Jac Geurts

  Soms verschijnt er een reisboek dat volstrekt anders is dan alle andere reisboeken. Zo ook De Grenzelozen door Jac Geurts.
  Jac Geurts liep van Nijmegen naar Rome (en nog verder) via een geheel eigen route: Eerst naar Menton, bij Nice, via de grenzen van de landen. Over dit deel van de route hield hij een uitvoerig logboek bij wat hij later aanvulde met allerlei wetenswaardige informatie over dorpen en steden en landstreken, personen en gebeurtenissen. Een historicus pur sang met een enorme drift om te vertellen en te informeren. Zo heeft hij een boek geschreven met vele interessante ontmoetingen, met bespiegelingen, beschouwingen en verwijzingen naar kunst en vooral literatuur.
  Het is niet een boek om zo even uit te lezen, hoewel het gemakkelijk geschreven is. Vergelijk het met een kralenketting. Iedere kraal brengt iets nieuws en interesseert een onderwerp je wat minder dan kan je rustig dat gedeelte overslaan zonder de greep op het geheel te verliezen.

  340 pagina`s, enkele foto`s, geen kaartjes.
  ISBN 978-90-821164-1-0, Prijs: € 15,95 (exclusief verzendkosten)
  Te bestellen o.a. bij De Noorderzon te Arnhem, www.denoorderzon.nl


  Belofte ingelostBelofte ingelost

  Verslag van een voettocht naar Capranica en Rome, Marcel Tinnemans

  Op 29 juli 2013, vertrekt Marcel Tinnemans vanaf zijn woonadres in Weert naar Rome. In zijn rugzak rustten twee kokertjes met de as van zijn vrouw Nel. Zij overleed in 2009 aan de gevolgen van kanker. Hij had de belofte gedaan een deel van haar as uit te strooien in Capranica. Na 63 dagen bereikt hij zijn doel. In Belofte Ingelost doet hij verslag van zijn tocht. De lezer loopt al snel mee en geniet van de landschappen, de uitzichten en de ontmoetingen met verschillende mensen. Maar de lezer ervaart ook de eenzaamheid, de hunkering naar thuis, het verdriet en het lijden.

  192 pagina’s, met foto`s.
  ISBN 978-90-822998-0-9, Prijs: € 15,00 (exclusief verzendkosten)
  Te koop bij Bruna in Weert en Nederweert. Bestellen? Stuur een email naar de auteur!


  Vier vrije voetenVier vrije voeten

  Een romantische voettocht van `s Hertogenbosch naar Zuid Italië, Guus Wesselink en Riet van Laake

  Hoe gaat het als een man jarenlang 70 uur per week gewerkt heeft, met pensioen gaat en direct daarna met zijn vrouw gaat pelgrimeren? Ineens zijn ze 24 uur per dag, 7 dagen in de week samen. Redden ze het of betekent dit een behoorlijke aanslag op hun relatie?
  Guus Wesselink (1948) en Riet van Laake (1946) schrijven in Vier vrije voeten over hun avontuurlijke voetreis van 2200 km van `s Hertogenbosch via Rome naar een bijzonder plekje in Zuid Italië.
  Met praktische tips en foto`s.

  Omvang: 254 pagina’s
  ISBN 978-94–0221-071-2, Prijs: €  17,50
  Te bestellen bij: https://viervrijevoeten.nl/boeken/
  Lees ook de recensie!


  Op een bolletje wol naar RomeMet een bolletje wol naar Rome

  een pad van verwondering, Arnoud Boerwinkel

  Op 15 oktober 2011 trekt Arnoud Boerwinkel (1952) de deur achter zich dicht van zijn woning in Amsterdam-Noord. Het is de eerste dag van een voetreis naar Rome. Aan zijn rug hangt een gewicht van zo`n twaalf kilo en in zijn heuptasje draagt hij een bolletje wol dat zijn vrouw hem bij het afscheid heeft gegeven. Daarmee zal hij een spoor van rode draadjes door het landschap trekken.
  Als hij half september aankomt in Rome heeft hij er een reis van ruim 2.100 kilometer op zitten. In Op een bolletje wol naar Rome beschrijft hij de zware confrontaties met zichzelf, de wekenlange regenbuien en eenzaamheid van Noord-Frankrijk, de loodzware doortocht door de Alpen en de brandende hitte van het Noord-Italiaanse asfalt. Dit alles omlijst door bijzondere ontmoetingen met gastvrije mensen, met andere langeafstands-wandelaars en mede-pelgrims. En met het soms hardvochtige, maar meestal liefdevolle grondpersoneel van de rooms-katholieke kerk.

  Omvang: 186 pagina’s, met kleurenfoto’s en kaartjes, ISBN 978-94-6228-329-9, Prijs: € 20,00
  Uitgegeven in eigen beheer. Neem contact op met de auteur.
  Lees hier de recensie.


  De kortste weg is een omwegDe kortste weg is een omweg

  Adri van Oosten

  We droomden er altijd al van om zomaar weg te fietsen met de tent achterop naar het zonnige zuiden. Op een dag trokken we de deur achter ons dicht, dag huis, dag dorp, fietsten naar het fietspontje in Hansweert, op weg naar Zeeuws Vlaanderen, het ‘landje apart’. Door België ging het en door het eindeloze, verregende Noord-Frankrijk, de snikhete Provence, naar Marseille. We fietsten kris-kras over het ruige en schitterende Corsica en door het dorre, lege binnenland van Sardinië. Overgestoken naar het vaste land van Italië werden we onmiddellijk ondergedompeld in de drukte van de ‘Stad der steden’: Rome. Het contrast kon niet groter zijn. Het laatste deel van onze tocht, Rome-Assisi, gingen we op zoek naar de voetsporen van Franciscus. Na tweeënhalve maand en 2500 km eindigde onze droomreis in het Assisi.
  We sliepen in ons tentje, maar ook bij boeren, in kloosters, in een hotel en zelfs in een ‘varkenshok’. We legden aan in een ecologische leef-, werkgemeenschap in oost Frankrijk en het oecumenische klooster Taizé. Elke dag beleefden we wel een groter of kleiner avontuur. Bij Lyon viel Adri van Oosten voor een auto, op Sardinië waaide onze tent weg en brak mijn bril, in Assisi namen we deel aan een indrukwekkende vredeswandeling en in de nachttrein naar München kregen we te maken met diefstal. Het was koud, het regende en het waaide en later vielen de mussen door de hitte als het ware ‘dood van de dakgoot’. We dwaalden en verdwaalden op zoek naar ‘de weg’. Maar alles liep wonderlijk goed af. Slechts één lekke band was ons deel!
  Thuis gekomen van onze droomreis zeiden we: ‘Het was grandioos’. En schreef ik De kortste weg is een omweg.

  ISBN 978-90-484-1278-5, Prijs: € 17,50 (exclusief verzendkosten)
  Verkrijgbaar bij de auteur en bij freemusketeers.nl


  Fietsen naar RomeFietsen naar Rome Nijland

  Henk Nijland

  Bijna veertien jaar was hij wethouder van de gemeente Duiven. In 2008 begon Henk Nijland op een gewone Gazelle fietstochten te maken.
  In zijn tweede boek Fietsen naar Rome, beschrijft hij de tocht naar Rome in 2009 en het jaar daarop van Rome naar Nederland. Zijn dagelijkse tochten en de vele ontmoetingen met bijzondere mensen maken dat je steeds weer wilt weten, wat beleeft hij nog meer. Zijn fietstochten omschrijft hij als: ‘Elke dag avontuur, maar ook elke dag `sterf` je wel eens van vermoeidheid of tegenslag, maar je krijgt er zoveel mooie dingen voor terug`.
  Nog maar net weer thuis begon hij aan een `Rondje Nederland` wat hij niet heeft afgemaakt.
  Door het overlijden van zijn partijgenoot is Henk sinds 13 december 2010 opnieuw wethouder.
  Toen iemand, op weg van Rome naar Nederland hem vroeg of hij in 2011 weer een lange tocht zou maken, zei hij: `Zeg nooit, nooit.` Het liep anders!

  Uitgever: Henk op weg, september 2011
  Paperback, 190 pagina`s, ISBN 978-90-817973-0-6, Prijs: € 10,00 (exclusief verzendkosten)
  Voor leden van Pelgrimswegen naar Rome ook (gratis) als eBook te bestellen bij de auteur.


  Henk op wegHenk op weg

  Henk Nijland

  Henk Nijland wilde eens tijd voor zichzelf vrijmaken. Een pelgrimstocht naar Santiago had hij altijd al willen maken. Hij beschrijft zijn besluitvorming om de tocht te maken en alleen op pad te gaan. De vraag blijft of hij de tocht naar Santiago de Compostella en Rome op een gewone Gazelle fiets met zeven versnellingen kan maken. Hoe komt hij over de Pyreneeën en de Alpen? Henk op weg is een gemakkelijk leesbaar boek. De lezer reist met Henk Nijland mee en wordt deelgenoot van de avonturen die hij elke dag beleeft.

  Paperback, 222 pagina`s
  ISBN 978-94-6089-211-0, Prijs: € 16,95
  Te bestellen bij www.boekscout.nl


  Fietsen met GodFietsen met God

  Van Canterbury naar Rome, Agnes Amelink, Monic Slingerland en Alja Tollefsen

  Drie Nederlandse vrouwen, Agnes, Monic en Alja, gereformeerd, rooms-katholiek en anglicaans, stappen op een zondag in augustus in Canterbury op de fiets en rijden in vijf weken naar Rome.
  Alle drie zijn ze overtuigd van hun koers, dus stof genoeg, onderweg.

  Fietsen met God is vanaf de pedalen geschreven, met het zweet op de rug. Korte impressies, fragmenten van bezinning, heldere invallen tijdens een zware klim worden afgewisseld met langere hoofdstukken waarin de drie auteurs terugkijken op de geschiedenis van hun eigen kerk en ook op hun eigen religieuze ontwikkeling.

  De Bezige Bij, 2009, 256 pagina’s
  Uitvoering: Paperback, ISBN 978 90 501 8793 0


  Fietsen naar Rome met Marcus AureliusFietsen naar Rome

  Marjolein Steenveld

  Er geen verwachtingen op na houden. Je kunt overal goed leven, het leven is wat je ervan maakt. Je voorstellingen bepalen je denken, kleur ze dus regelmatig. Dat zei Marcus Aurelius, van 161 tot 180 na Christus keizer van het Romeinse rijk, maar bovenal filosoof.

  Marjolein Steenveld nam de Persoonlijke Notities van Marcus Aurelius mee op reis om door hem geïnspireerd te raken bij allerlei overpeinzingen onderweg.

  Het resultaat Fietsen naar Rome met Marcus Aurelius is een bijzonder reisverslag bestaande uit 25 kleine hoofdstukken, vlot en raak beschreven met mooie waarnemingen en interessante bespiegelingen.
  Alles vormgegeven in een mooi boekje van dichtbundelformaat.

  Valkhof pers, 2010
  ISBN 978 90 5625 322 6, Prijs: € 12,50


  Dwalen op de Via RomaDwalen op de Via Roma

  Leren dat het altijd goed komt, Albert Beekes

  In dit boek beschrijft Albert Beekes hoe hij samen met zijn vrouw Ineke Huitema naar Rome liep. Ze volgden de E8 en de Romantische Strasse door Duitsland, daarna de Via Augusta door Oostenrijk en Noord Italië; ze staken de Povlakte over, liepen de Via degli Dei, de Godenweg om vervolgens over te stappen op de Franciscaanse voetreis, beschreven door Kees Roodenburg.

  Het boek is geen opsomming van dagverslagen, maar bevat de verhalen over belevenissen die weer worden afgewisseld met beschouwingen. Dat maakt Dwalen op de Via Roma leesbaar en herkenbaar.
  Zo krijgt de lezer een goed beeld van de hele onderneming, van het plezier, van de dagelijkse uitdagingen en van de problemen die ze overwinnen. Het komt altijd weer goed werd het leidende motto.
  Een fascinerend verslag van een leerproces en het wordt de lezer duidelijk hoe al die ervaringen uiteindelijk leiden tot een besef van vertrouwen.

  Uitgegeven in eigen beheer, 180 pagina`s, paperback
  ISBN 978-90-820515-0-6, Prijs: € 14,50 (exclusief verzendkosten)
  Te bestellen via de auteur.
  Lees hier de recensie!


  Alle wegen…Alle wegen...Maas

  Een pelgrimstocht naar het graf van de heilige apostel Petrus, Noud Maas

  Begin juli 2012 is het reisverslag van Noud Maas uit Luycksgestel over zijn voetreis naar Rome in boekvorm verschenen.
  Het boek is zeer leesbaar door de directe manier van schrijven en door het creëren van Karl, zijn alter ego , met wie hij voortdurend overlegt, discussieert en ook ruzie maakt.
  Alle wegen… is een literaire vondst van jewelste!

  Omvang: 287 pagina’s, inclusief 32 pagina’s met kleurenfoto`s
  ISBN 978-90-819055-0-3, Prijs € 12,95 (+ € 2.50 verzendkosten)
  Het boek is per email te bestellen bij de auteur. Meer informatie op zijn website.


  Everdiene Geerling

  Van mei tot augustus van 2010 liep Everdiene Geerling in 100 dagen vanuit Canterbury naar Rome. Ze volgde de Via Francigena.

  Van haar pelgrimstocht deed zij verslag via een weblog. Deze dagelijkse verhalen zijn nu gebundeld in het boek Via via. Alle honderd dagen worden door Everdiene beschreven, afgewisseld door mijmeringen en de verhalen van meelopers. Het boek begint met de overwegingen om aan deze pelgrimstocht te beginnen. En eindigt met wat deze tocht opgeleverd heeft.

  Paperback, 320 pagina’s, februari 2012
  ISBN 978-1471017544, Prijs: € 19,96
  Ook te bestellen bij Amazon.com


  Asfalt en cappuccino  IMG_0005

  Een voetreis naar Rome, Cor Kuyvenhoven

  Tijdens de zomer van 2009 liepen Cor Kuyvenhoven en Evelien Apeldoorn vanuit Driewegen (Zeeland) naar Rome. Ze vonden hun weg door Frankrijk tot Reims en volgden daarna de Via Francigena.
  Van hun pelgrimstocht deden ze uitvoerig verslag via een weblog. Nu heeft Cor Kuijvenhoven alle ervaringen, ontmoetingen, ideeën, gedachten en de beleving ervan gebundeld in een boek met de titel Asfalt en cappuccinio.

  Uitgave: C.J. Kuyvenhoven, juni 2010, 209 pagina`s
  ISBN 978-94-6089-604-0, Prijs: € 20,00 (inclusief verzendkosten)
  Te bestellen rechtstreeks bij de auteur.
  Lees ook de recensie!


  Dit is de weg naar RomeDit is de weg naar Rome

  Ruud Bruggeman

  Verslag van de voetreis naar Rome door Ruud en Gerda Bruggeman.

  Uitgeverij Elikser, Leeuwarden, 2010
  258 pagina’s, ISBN 978-90-8954-250-2, Prijs: € 22,50


  Ineke loopt naar RomeIneke loopt naar Rome

  Ineke Spoorenberg

  In 2010 liep Ineke, bureauredacteur bij het NOS-journaal, van Bussum naar Rome.
  Haar beweegreden was dat ze kort ervoor haar levenspartner Cor verloren had aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson.
  De reis was voor Ineke Spoorenberg een middel om de laatste jaren te overdenken en het verdriet te verwerken. Tevens wilde ze de aandacht vestigen op het Nederlands Parkinsonfonds.

  Eind mei 2011 is dit verslag van deze reis naar Rome, Ineke loopt naar Rome, verschenen.
  Geschreven met veel humor en rake typeringen. En aangevuld met fraaie kleurenfoto’s.

  Uitgeverij FC Klap, Hilversum, 144 pagina’s 
  EAN: 9 789085 670650, Prijs: € 12,95


  Alle wegen naar RomeAlle wegen naar Rome

  Een voettocht, Jan Blokker jr.

  Jan Blokker jr., publicist en historicus, maakte in 2008 een voettocht van Amsterdam naar Rome. Zijn persoonlijke belevenissen en historische overpeinzingen noteerde hij onderweg en werkte hij later uit tot dit reisverslag.
  `Alle wegen naar Rome` is de titel van het reisverslag van Jan Blokker jr. over zijn voettocht naar Rome. Dat alle wegen naar Rome zouden leiden is natuurlijk onzin. Wie constant naar het noorden, het westen of het oosten loopt, zal nooit in Rome aankomen en ook Blokker verzucht in zijn boekverslag dat het soms wel erg zoeken is, wanneer hij verdwaald is bij Pont à Mousson, even boven Nancy, en besluit om een stuk terug te lopen.

  Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2009
  ISBN 978-90-254-2888-4, Prijs: € 17,95
  Lees ook de recensie!


  Het pad van verdwalenHet pad van verdwalen

  Verslag van een voettocht naar Rome in 2005, Herman Verweij

  Wat bezielt een mens om als een slak met een huis op z`n rug een voetreis naar Rome te maken? Een vraag die iedere pelgrim regelmatig moet beantwoorden, aan familie en vrienden, aan mensen onderweg en aan zichzelf, vooral op de momenten dat hij het moeilijk heeft. Vraag aan een willekeurige pelgrim achteraf hoe het was en je krijgt vele verhalen over ontmoetingen, gelardeerd met bespiegelingen over het leven. Soms maakt iemand daar een boek van en dan is de wijze waarop de belevenissen beschreven worden beslissend of het interessant is voor de lezer. Een dagboek is iets anders dan een thematisch verslag waarin je bepaalde thema`s per hoofdstuk rangschikt. Herman Verweij is er wonderwel in geslaagd de lezer op Het pad van verdwalen op koers te houden.

  Aspekt, Soesterberg, 2007.
  ISBN 978-905-911-54-22, Prijs: € 15,95
  Lees ook de recensie!


  Pace e Bene123. Pace e bene

  Leo Baeten

  Kort na zijn pensionering trok de auteur zijn voordeur in Sittard achter zich dicht en vertrok voor een pelgrimstocht naar Rome. Na een kleine drie maanden wandelen bereikte hij de eeuwige stad. Aan de hand van de onderweg gemaakte aantekeningen neemt de auteur ons van dag tot dag mee op zijn lange wandeltocht. Ontboezemingen over het slechte weer, foutlopen en hoge bergen worden afgewisseld met beschrijvingen van alledaagse gebeurtenissen en ontmoetingen. Ook aan de historie, kunst en cultuur van de pelgrimsweg wordt door Leo Baeten ruime aandacht geschonken.
  Van Florence tot Rome volgde de auteur paden en wegen waarover achthonderd jaar geleden Franciscus van Assisi ook liep. Op de historische plaatsen wordt het levensverhaal van deze heilige geschetst.
  Pace e Bene geeft een persoonlijk beeld van de eeuwenoude maar nog steeds bijzondere pelgrimstocht naar Assisi en Rome.

  Paperback, 209 pagina’s, mei 2012
  ISBN 9789461932877, Prijs € 19,00


  Stapvoets naar AssisiStapvoets naar Assisi

  Verslag van een voetreis, Jan Devogelaere

   

   

  Halewijn, Antwerpen, 2009, 223 pagina’s
  ISBN 978-90-8528-098-9, Prijs: € 24,00


  De verloren weg123. De verloren weg

  Van Canterbury naar Rome, Luc Devoldere

   

   

  Atlas, Amsterdam 2002, 237 pagina’s
  ISBN 90-450-0240-X


  Te voet op weg naar de eeuwige stad – 1Te voet op weg 1

  Van Maastricht tot Vogezen, Johannes Elzinga

   

   

  Uitgave: Free Musketeers, juli 2009, 237 pagina’s
  ISBN 978-90-484-0651-7, Prijs: € 21,95
  Te bestellen: maak € 21,95 over op giro 2002907
  ten name van J. Elzinga, Franeker


  Te voet op weg naar de eeuwige stad -2Te voet op weg 2

  Van Vogezen tot St. Gotthard, Johannes Elzinga

   

  Uitgave: Free Musketeers, oktober 2010, 219 pagina’s
  ISBN 978-90-484-1468-0, Prijs: € 18,95
  Te bestellen: maak € 18,95 over op giro 2002907
  ten name van J. Elzinga, Franeker

  Deel 1 en 2 kosten gezamenlijk 40 euro!


  Van Pietersplein naar PietersbergVan Pietersplein naar ..

  Jan en Hannie Bijen

  Verslag van een voetreis van het Pietersplein in Rome naar de Pietersberg in Maastricht.

  Gopher Publishers, 2001, 161 pagina’s
  ISBN 90-76953-55-4, Prijs: € 14,00


  Zuster Aarde Broeder Zon123. Zuster aarde, broeder zon

  Dagboek van een voettocht naar Franciscus van Assisi, Cootje en Jan Houdijk

  In dit dagboek gaat het over de dagelijkse zorgen om brood en bed, over ontmoetingen onderweg en – in onbegrensd aanbod – alle mogelijke zintuiglijke ervaringen. Die brengen steevast gedachtetreinen aan het rijden. Van dunne tractortjes tussen de Moezelwijn stokken en vaders die dikkopjes scheppen met een theezeefje, tot aamborstig stuivende everzwijnen en steentjes keilende communicantjes. Over Cootje die een hert volgt, en Jan die lucifers inkort om ze in een Hollands zwaluwdoosje te passen.

  Ze liepen de GR5 en daarna over de Gotthardpas. Een zeer leesbaar verslag van hun voettocht naar Assisi.

  Conserve, 2005, ISBN 9789054290964, Prijs: € 18,00


  Op wegOp weg

  Verslag van een voetreis naar Assisi en Rome, Loud Jordans

  Met een overweging van Herman Andriessen.

   

  Merweboek, 1999, 140 pagina’s
  ISBN 90-5787-012-6


  Verhaal van een Voettocht Van der Poel - Verhaal van een voettocht

  Via Rome naar Jeruzalem, Klaas van der Poel

  Klaas en Helen van der Poel liepen in de jaren 2002 – 2006 naar Jeruzalem. Ze volgden eerst de Via Francigena naar Rome.
  Vandaar zochten ze hun weg door Zuid-Italië, Griekenland, via Rhodos en het Heilige Land naar Jeruzalem.
  Dit verhaal beschrijft hun pelgrimstocht en geeft inzicht in hun beweegredenen, impressies en ervaringen onderweg.

  Eigen uitgave.
  ISBN 978-90-9021334-7, Prijs: € 16,95
  Verkrijgbaar via de auteur.


  Te voet naar Rome Te voet naar Rome

  In het spoor van Bertus Aafjes, Herman Post

  Een journalist volgt het spoor van Bertus Aafjes. Door Duitsland over de Brenner en langs Assisi. ‘De verwezenlijking van een jongensdroom’ zo noemt Herman Post zijn voettocht naar Rome.
  Geïnspireerd door Bertus Aafjes die in 1936 naar Rome ging en er een lang gedicht aan wijdde, volgde Herman Post de route van Aafjes: Langs de Rijn, door Zwitserland en Oostenrijk, over de Brenner en via Bologna en Assisi naar Rome.
  In 1989 trok Post de Duitse grens over bij Vaals, 3 maanden later was hij in Rome. Als journalist hield Post regelmatig aantekeningen bij. De aantekeningen vormden het hart van zijn reisverslag.

  Conserve, Schoorl, 1991
  ISBN 905 429 00 48
  Lees ook de recensie!


  De ziel gaat te voetDe ziel gaat te voet

  Met Franciscus naar Assisi, Herman Andriessen en Ciel Mooren

  Tijdens een voettocht naar Assisi spreken de auteurs met elkaar over de beroemde legenden rond Franciscus, de zogenaamde ‘Fioretti’. Ze verhalen van wonderlijke gebeurtenissen die belangrijke levenswaarheden in beeld zetten.
  De ziel gaat te voet leert je meer van de gedachtewereld van Franciscus van Assisi.

  Uitgever Meinema, 198 pagina’s, Zoetermeer, 2008
  ISBN 978 90 211 4178 7, Prijs: € 16,90