Verlofdagen in Europa: klik hier


Buienradar Europa: klik hier

Aardbevingen Italië: klik hier

Toestand bergpassen: klik hier

Wind, Sneeuw, ...: klik hier

Advies onweer: klik hier


 

Meewerken in de Vereniging

Pelgrimswegen naar Rome is op zoek naar een vrijwilliger

als Hoofdredacteur voor de nieuwsbrief

als Versterking van de functie websitebeheerder

als lid van de Werkgroep evenementen

Hoofdredacteur nieuwsbrief

De Vereniging Pelgrimswegen naar Rome heeft een Nieuwsbrief die vier keer per jaar via een email
naar de leden wordt verstuurd, op dit moment in februari, juni, augustus en december.
In de Nieuwsbrief staat het verenigingsnieuws, verslagen van bijeenkomsten en daarnaast informatie
over nieuw routes, interessante boeken, verhalen van pelgrims, nuttige tips en linken naar meer
informatie op internet. Het karakter van de Nieuwsbrief is vooral: kort, bondig en informatief, terwijl
in de OMNES het accent ligt op verdieping: (langere) interviews, reisverslagen en
achtergrondverhalen, bijvoorbeeld over de geschiedenis en de betekenis van het pelgrimeren.
Omdat er na 12 Nieuwsbrieven onder redactie van Titia binnen de vereniging waarschijnlijk best
iemand anders is die ook goede ideeën heeft om een mooie Nieuwsbrief te maken, wil zij
doorschuiven naar de functie van webmaster.
Het werk van hoofdredacteur houdt het volgende in:
Basisopzet
• In januari wordt in de jaarlijkse redactievergadering het kader voor de inhoud gemaakt en
geven een aantal redactieleden al eventueel inhoud aan
• Daarnaast is er een lid van het bestuur die zorg draagt voor informatie-uitwisseling met het
bestuur
• Kopij wordt ca. twee weken voor publicatie ingestuurd en dan in een bestaande mal
geplaatst
• Verbindende tekstdelen worden gemaakt, afbeeldingen zo nodig nog bijgevoegd
• Arnoud Boerwinkel zorgt voor een onafhankelijk taalcorrectie en past – indien nodig –
teksten aan
• Op dit moment wordt de nieuwsbrief op twee manieren opgemaakt: als PDF en als
webpagina
• Als de Nieuwsbrief klaar is, wordt deze door de ledenadministratie verzonden.
De hoofdredacteur zoekt binnen de redactie naar schrijvers voor de verschillende bijdragen, neemt
contact op met pelgrims die via een blog of via een email over hun tocht een korte melding doen en
schrijft zelf regelmatig even een stukje. Over plaatsing van artikelen in de Nieuwsbrief of OMNES
vindt periodiek overleg plaats met de hoofdredacteur van OMNES. De lengte en de inhoud van de NB
Tijdsbeslag:
deels wat je er zelf van maakt, het echte werk zit in het opmaken van de kopij in een mal. Daarbij is
het een goede zaak zo veel mogelijk anderen om bijdrage te vragen, zodat je niet teveel zelf schrijft.
Vertrouwd raken met de techniek en programmatuur van de opmaak kost de eerste keren wat meer
tijd. Als de ervaring en routine er eenmaal zijn, gaat dit terug naar de helft.
1 Viermaal per jaar twee tot drie maanden tevoren om bijdragen vragen
2 Deze na binnenkomst beoordelen op geschikte lengte en inhoud en evt. om wijzigingen of
aanvullingen vragen
3 Naar wens eigen extra teksten schrijven
4 Opmaak doen (nu gaat dat in het programma Publisher) en vervolgens wordt de inhoud in
een WordPress mal gekopieerd.
5 Controleren en verzenden
Samengevat zoeken we iemand die
– Plezier en ervaring heeft in samenstelling en vormgeving van een digitale publicatie
– Affiniteit heeft met wandelen, fietsen, pelgrimeren
– Een scherpe neus heeft voor nieuwe en actuele ontwikkelingen op dit gebied
Vernieuwing:
Op dit moment wordt de Nieuwsbrief opgemaakt als als pdf en als webvrsie. We zijn aan het
overwegen om op termijn een “echte” email Nieuwsbrief te maken, waarbij de pdf-vorm
waarschijnlijk toch ook behouden blijft.
Interesse:
Neem contact op met de redactie, via redactie@pelgrimswegen.nl, of stuur een email naar Titia
Meuwese.

Versterking van de functie websitebeheerder

In de afgelopen jaren is de website van onze vereniging een steeds belangrijke rol gaan
spelen. Het is een rijke bron van informatie over het pelgrimeren naar Rome voor leden en
niet-leden en wordt frequent geraadpleegd. Daarnaast is er bijvoorbeeld informatie te vinden
over verenigingsactiviteiten, een winkel en is er bijvoorbeeld een forum.
Wij zijn van plan om de website verder uit te bouwen.
Voor het goed functioneren van de website vragen beveiliging en technische updates “aan de
achterkant van de website” voortdurend aandacht.
De websitebeheerder zorgt er voor dat de website zonder onderbrekingen functioneert en verder
kan worden uitgebouwd.
Dat gebeurt in overleg met een groep enthousiaste collega-leden, die met name voor de
inhoud zorgen. Als er problemen zijn met het functioneren van de website moeten er kleinere
of grotere correcties worden uitgevoerd, dat gebeurt af en toe en dan moet er wel vrij snel
worden gereageerd. Daarom moet er ca tweemaal per week even kort worden gecontroleerd
of alles goed loopt. Daarnaast worden er regelmatig geplande aanvullingen en wijzigingen
doorgevoerd.
De huidige webbeheerder wil de werkzaamheden per 1 mei 2010 hebben afgebouwd. Titia
Meuwese wil het grootste deel van zijn taken gaan overnemen, maar er is een versterking
nodig voor de meer technische aspecten, zoals complexe updates, koppeling met de winkel en
de ledenadministratie. Daarnaast is het nodig in voorkomende gevallen als vervanger
inhoudelijke wijzigingen door te voeren als Titia afwezig is. Wij zijn daarom op zoek naar
leden die ervaring hebben met website-beheer. De vereniging heeft een externe ondersteuner
voor de complexere werkzaamheden.
Profiel
We zoeken iemand met affiniteit met de doelstelling, organisatie en cultuur van de Vereniging
Pelgrimswegen naar Rome specifiek maakt, die enige technische kennis en interesse heeft met
betrekking tot wat bij uitgebreide websites komt kijken of in staat is deze kennis snel te
verwerven
Technische kennis
Voor het goed functioneren zou het heel mooi zijn als je kennis hebt van het opzetten en
onderhouden van uitgebreide websites onder WordPress met een aantal plugins.
En daarnaast verstand van het beheer van databestanden van verenigingsleden die gebruikt
worden voor verzenden van emails vanuit de Vereniging, voor het aanmelden voor
ledenbijeenkomsten en voor het innen van contributie.
Luc Gregoir heeft een meer gedetailleerde lijst van de gebruikte software.
Wat bieden wij?
• Een uitdagende taak waarmee je een belangrijke – en zeer dankbare – bijdrage levert aan
het digitale informatiepunt voor Pelgrimeren naar Rome
• Je maakt onderdeel uit van een enthousiast team met een gezamenlijke passie: pelgrimeren;
• Vergoeding van onkosten en jaarlijks een vrijwilligersdag.
Wil je meer weten?
Stuur dan een email met je vragen naar de huidige webbeheerder Luc Gregoir.
Interesse?
Stuur voor 15 augustus 2019 een mail naar penningmeester@pelgrimswegen.nl.

Lid van de werkgroep ledendagen

In verband met het vertrek van enkele leden in de loop van 2018  is de werkgroep op zoek naar nieuwe inspirerende en actieve werkgroepleden.

De werkgroep ledendagen organiseert de ledendagen in het voor- en najaar van onze vereniging.

Het zijn de topics voor onze leden in het verenigingsjaar.

De werkzaamheden bestaan uit het maken van het programma, het vastleggen van accommodaties, sprekers en presentatoren van lezingen en workshops en het zorg dragen voor lunches, gadgets, etc.

De werkgroep is budgetbeheerder van het door het bestuur vastgestelde budget voor het verenigingsjaar.

De werkgroep komt maandelijks bijeen. De overleggen zijn serieus, maar ook ontspannen, amicaal en er wordt gelachen.

Heb je interesse stuur dan een mail naar bestuurslid  Wimvanmiltenburg1947@gmail.com