Verlofdagen in Europa: klik hier


Buienradar Europa: klik hier

Aardbevingen Italië: klik hier

Toestand bergpassen: klik hier

Wind, Sneeuw, ...: klik hier

Advies onweer: klik hier


 

Meewerken in de Vereniging

Pelgrimswegen naar Rome is onder zijn leden op zoek naar vrijwilligers

voor een Hoofdredacteur voor de nieuwsbrief

voor Versterking van de functie websitebeheerder

voor leden van de Werkgroep evenementen

Hoofdredacteur nieuwsbrief

De Vereniging Pelgrimswegen naar Rome brengt vier maal per jaar een Nieuwsbrief via een email uit.
Deze wordt naar de leden verzonden in de maanden februari, juni, augustus en december.
In de Nieuwsbrief staat het verenigingsnieuws, verslagen van bijeenkomsten en daarnaast informatie over nieuw routes, interessante boeken, verhalen van pelgrims, nuttige tips en linken naar meer informatie op internet.

 

Hiervoor is de vereniging op zoek naar een hoofdredacteur die begin 2020 deze taak  overneemt.

Het karakter van de Nieuwsbrief is vooral: kort, bondig en informatief, daartegenover ligt in de gedrukte publicatie OMNES het accent op verdieping: (langere) interviews, reisverslagen en achtergrondverhalen, bijvoorbeeld over de geschiedenis en de betekenis van het pelgrimeren.
Omdat er na 12 Nieuwsbrieven onder redactie van Titia binnen de vereniging waarschijnlijk best iemand anders is die ook goede ideeën heeft om een mooie Nieuwsbrief te maken, wil zij dit doorgeven en doorschuiven naar de functie van websitebeheerder.

Het werk van hoofdredacteur houdt het volgende in:

  • In januari wordt in de jaarlijkse redactievergadering het kader voor de inhoud gemaakt en geven een aantal redactieleden al eventueel inhoud aan
  • Daarnaast is er een lid van het bestuur die zorg draagt voor informatie-uitwisseling met het bestuur
  • Kopij wordt ca. twee weken voor publicatie ingestuurd en dan in een bestaande mal geplaatst
  • Verbindende tekstdelen worden gemaakt, afbeeldingen zo nodig nog bijgevoegd
  • Arnoud Boerwinkel zorgt voor een onafhankelijk taalcorrectie en past – indien nodig -teksten aan
  • Op dit moment wordt de nieuwsbrief op twee manieren opgemaakt: als PDF en als webpagina
  • Als de Nieuwsbrief klaar is, wordt deze door de ledenadministratie verzonden.

De hoofdredacteur zoekt binnen de redactie naar schrijvers voor de verschillende bijdragen, neemt contact op met pelgrims die via een blog of via een email over hun tocht een korte melding doen en schrijft zelf regelmatig even een stukje. Over plaatsing van artikelen in de Nieuwsbrief of OMNES
vindt periodiek overleg plaats met de hoofdredacteur van OMNES. De lengte en de inhoud van de NB
Tijdsbeslag:
deels wat je er zelf van maakt, het echte werk zit in het opmaken van de kopij in een mal. Daarbij is
het een goede zaak zo veel mogelijk anderen om bijdrage te vragen, zodat je niet teveel zelf schrijft.
Vertrouwd raken met de techniek en programmatuur van de opmaak kost de eerste keren wat meer
tijd. Als de ervaring en routine er eenmaal zijn, gaat dit terug naar de helft.

  1. Viermaal per jaar twee tot drie maanden tevoren om bijdragen vragen
  2. Deze na binnenkomst beoordelen op geschikte lengte en inhoud en evt. om wijzigingen of aanvullingen vragen
  3. Naar wens eigen extra teksten schrijven
  4. Opmaak doen (nu gaat dat in het programma Publisher) en vervolgens wordt de inhoud in een WordPress mal gekopieerd
  5. Controleren en verzenden

Samengevat zoeken we iemand die

– Plezier en ervaring heeft in samenstelling en vormgeving van een digitale publicatie
– Affiniteit heeft met wandelen, fietsen, pelgrimeren
– Een scherpe neus heeft voor nieuwe en actuele ontwikkelingen op dit gebied

Toekomst:

Op dit moment wordt de Nieuwsbrief opgemaakt als als pdf en als webvrsie. We overwegen om op termijn een “echte” email Nieuwsbrief te maken, waarbij de pdf-vorm ook behouden blijft.

Interesse?

Neem contact op met de redactie, met e-mail naar redactie@pelgrimswegen.nl,

Versterking van de functie websitebeheerder

Pelgrimswegen is van plan om de website verder uit te bouwen. In de afgelopen jaren is de website van onze vereniging een steeds belangrijke rol gaan spelen. Het is een rijke bron van informatie over het pelgrimeren naar Rome voor leden en niet-leden en wordt frequent geraadpleegd. Daarnaast is er bijvoorbeeld informatie te vinden over verenigingsactiviteiten, een winkel en is er een forum.
Voor het goed functioneren van de website vragen beveiliging en technische updates “aan de
achterkant van de website” voortdurend aandacht.

De huidige websitebeheerder wil de werkzaamheden per 1 mei 2020 hebben afgebouwd. Titia Meuwese wil het grootste deel van zijn taken gaan overnemen, maar er is een versterking nodig voor de meer technische aspecten, zoals complexe updates, koppeling met de winkel en
de ledenadministratie. Daarnaast is het nodig in voorkomende gevallen als vervanger inhoudelijke wijzigingen door te voeren als Titia afwezig is. Wij zijn daarom op zoek naar leden die ervaring hebben met website-beheer. De vereniging kan daarnaast beroep doen op externe ondersteuning voor specifieke en complexe werkzaamheden.

De websitebeheerder zorgt er voor dat de website zonder onderbrekingen functioneert en verder kan worden uitgebouwd.
Dat gebeurt in overleg met een groep enthousiaste collega-leden, die voor de inhoud zorgen. Als er problemen zijn met het functioneren van de website moeten er kleinere of grotere correcties worden uitgevoerd, en dan moet er wel vrij snel worden gereageerd. Ca tweemaal per week moet er worden gecontroleerd of alles goed loopt. Daarnaast worden er regelmatig geplande aanvullingen en wijzigingen doorgevoerd.

Profiel

We zoeken iemand met affiniteit met de doelstelling, organisatie en cultuur van de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome specifiek maakt, die de nodige technische kennis en interesse heeft met betrekking tot wat bij uitgebreide websites komt kijken of in staat is deze kennis snel te verwerven.

Technische kennis

Voor het goed functioneren heb je kennis nodig van het opzetten en onderhouden van uitgebreide websites onder WordPress met het gebruik van een specifiek thema en plugins.
Ook heb je ervaring heeft met het ontwerpen en uitbaten van gegevensbestanden in de context van een vereniging en beheren van website toepassingen zoals bijvoorbeeld ledenregistratie of het configureren en aanmelden van ledenbijeenkomsten.

Op verzoek sturen we je een uitgebreide lijst met de plugins en software die op het huidig platform gebruikt worden.

Wat heeft PnR je te bieden?

• Een uitdaging waarmee je een belangrijke bijdrage levert aan het digitale informatiepunt voor Pelgrimeren naar Rome
• Je kan deel uitmaken van een enthousiast werkgroep met een gezamenlijke passie voor pelgrimeren
• Je welkom bent op de jaarlijks een vrijwilligersdag

PnR vergoed de onkosten die je voor het uitoefen van deze vrijwilligersfunctie moet maken.

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met de huidige websitebeheerder: webbeheer@pelgrimswegen.nl

Interesse?

Stuur dan voor 15 augustus 2019 een e-mail naar penningmeester@pelgrimswegen.nl.

Lid van de werkgroep ledendagen

In verband met het vertrek van enkele leden in de loop van 2018  is de werkgroep op zoek naar nieuwe inspirerende en actieve werkgroepleden.

De werkgroep ledendagen organiseert de ledendagen in het voor- en najaar van onze vereniging.

Het zijn de topics voor onze leden in het verenigingsjaar.

De werkzaamheden bestaan uit het maken van het programma, het vastleggen van accommodaties, sprekers en presentatoren van lezingen en workshops en het zorg dragen voor lunches, gadgets, etc.

De werkgroep is budgetbeheerder van het door het bestuur vastgestelde budget voor het verenigingsjaar.

De werkgroep komt maandelijks bijeen. De overleggen zijn serieus, maar ook ontspannen, amicaal en er wordt gelachen.

Heb je interesse stuur dan een mail naar bestuurslid  Robert Jansen