Verlofdagen in Europa: klik hier


Buienradar Europa: klik hier

Aardbevingen Italië: klik hier

Toestand bergpassen: klik hier

Wind, Sneeuw, ...: klik hier

Advies onweer: klik hier


 

NB50 Uit het bestuur

PROFICIAT MET NB 50!

Het bestuur feliciteert in de eerste plaats onze Titia van harte met de productie van de vijftigste nieuwsbrief van onze vereniging! Uiteraard ook dank aan de vele inzenders van gezellig nieuws in deze sombere tijden van corona, die het international pelgrimeren heeft stilgelegd.

Terug in de tijd: de vereniging werd in 2007 opgericht, waarna de eerste NB verscheen in 2008. Daarmee hebben we een mooi patroon van bijna vier nieuwsbrieven per jaar door de Jaren heen. Over continuïteit gesproken!

 

Pelgrimeren in tijden van Covid

Alhoewel de internationale pelgrimstochten de afgelopen maanden tot stilstand zijn gekomen, waren er nog enkelen die in de maanden april tot oktober vanuit Nederland tóch hun reeds lang geplande tocht naar Rome hebben gelopen, zoals ons bestuurslid Robert Jansen met zijn echtgenote. Degenen die hetzelfde hebben gepresteerd nodigen we graag uit van zich te laten horen.

Ten behoeve van hen die wilden blijven pelgrimeren, zij het kort, zij het lang, zijn we al snel gestart met een covidrubriek op de homepage van de website. Actuele ontwikkelingen in de landen van hier t/m Italië werden er gemeld en worden er nog steeds gemeld. Tot half maart 2021 is het devies helaas: blijf thuis, pelgrimeer níet internationaal!

 

De Vereniging

Het bestuur van de vereniging is intussen bezig geweest met het in de gaten houden van het beloop van ons ledenbestand in deze coronatijd en met het financiële verlengstuk daarvan. We constateren dat het ledenbestand ongeveer gelijk is gebleven en dat de vereniging nog steeds financieel goed gezond is. Dit stemt tot grote tevredenheid.

We werken nu aan het verdere programma voor volgend jaar. De voorjaarsbijeenkomst in april zal waarschijnlijk nog digitaal moeten worden gehouden. Aan de vormgeving en de inhoud ervan wordt nu gewerkt. Houd rekening met iets aardigs.

De najaarsbijeenkomst kan hopelijk weer in levenden lijve worden bezocht. Eens kijken of we die naar voren kunnen halen, tenzij alle leden tegelijk op lange tochten over verre grenzen zijn verdwenen. Happy om weer te kunnen zwerven!! Dan moet het gewoon november worden.

 

Digitale bijeenkomsten

Om de leden toch wat te bieden, nu de voorjaars- en najaarsbijeenkomsten niet door konden gaan, hebben we in zowel oktober als in november en december van dit jaar bijeenkomsten gehouden via het digitale medium Zoom. De opkomsten waren erg bemoedigend.

De onderwerpen: Vragenuurtje met het bestuur, de Via Francigena en Fietsroutes naar Rome werden gewaardeerd en gemiddeld tekenden zo’n veertig leden per keer erop in. De vragen waren niet van de lucht en er ontstonden geanimeerde discussies.

Dat heeft ons doen besluiten om ook het jaar 2021 te starten met elke maand een Zoom-bijeenkomst; te beginnen in januari tot voorlopig juni. De werkgroep Interne Bijeenkomsten organiseert de sessies en we zullen u spoedig informeren over te verwachten bijeenkomsten.

 

Fiets- en wandelbeurs 2021 uitgesteld

Door Covid 19 zijn de Fiets- en Wandelbeurzen in Vlaanderen op 1+2 mei en in Utrecht / Jaarbeurs op 7+8 mei gepland. Drie maanden later dus dan normaal. Hoe wij daarop kunnen anticiperen met eventuele stands en dergelijke is bij het “ter perse” gaan van deze NB nog niet bekend. In verband ook met vermoedelijk een aangepaste gang van zaken, zullen er in ieder geval geen voordrachten in zalen komen, maar zullen opnames van verhalen gepubliceerd worden, waarop men kan intekenen. Met de beursorganisatie is afgesproken dat wij daaraan meewerken.

Een lijst met potentiële sprekers is aangeleverd. De beursorganisatie zal de onderwerpen zelf kiezen. Die opnamen komen via een link ook beschikbaar op onze website. In deze nieuwsbrief is ook een bericht opgenomen over uitbreiding van onze bekende sprekerslijst. Nadere berichten zullen volgen en via de website van onze vereniging bekend worden gemaakt.

 

Jongeren

Om de doelgroep van PnR te verjongen heeft bestuurslid Henriët Griffioen een pilot-project opgezet in samenwerking met het gymnasium van Hilversum. Een groep van in totaal vijftien personen, bestaande uit twee docenten, vijf leerlingen uit de 5e klas en zeven alumni gaan onder haar begeleiding in de eerste week van de grote vakantie ’21 van Bolsena naar Rome lopen. De overweldigende belangstelling van alumni maakt dat er tenminste twee extra groepen komen, die eind juni en begin september hetzelfde stuk gaan lopen. De leeftijd van de aanstaande pelgrims varieert van 16 tot 73 jaar.

De data zijn zo gekozen dat iedere groep op zondagochtend de mis in de Friezenkerk kan bezoeken. Onderweg slapen ze voor zover mogelijk in kloosters of herbergen en als echte pelgrims doen ze alles low-budget. Aangekomen in Rome is er een speciale rondleiding door het Vaticaan o.l.v. een archivaris. Een van de begeleiders  is jurist/filosoof en Rome-kenner Victor Broers, die de nieuwe pelgrims de onbekende kant van Rome laat beleven.