Verlofdagen in Europa: klik hier


Buienradar Europa: klik hier

Aardbevingen Italië: klik hier

Toestand bergpassen: klik hier

Wind, Sneeuw, ...: klik hier

Advies onweer: klik hier


 

Vacatures in het bestuur

Vacatures bestuur Pelgrimswegen naar Rome

Deadline solliciteren: 1 februari 2021

Welke leden (v/m) komen het bestuur van de Vereniging versterken?

Het bestuur Pelgrimswegen voorziet op korte termijn vacatures. Wij verwelkomen heel graag twee nieuwe collega’s, leden van de vereniging. Het huidige bestuur bestaat uit zeven ervaren leden. Guus Wesselink (algemeen lid) staat op het punt uit te treden en Bart van den Dolder (Penningmeester) is dat voornemens in 2021. We zien onszelf als een enthousiaste en betrokken groep (vrijwillige) professionals met ruimte voor initiatief en veel persoonlijke verantwoordelijkheid voor de eigen portefeuille. We zijn trots op onze gezonde vereniging en verkennen nu hoe we de huidige groei van ledenaantal goed kunnen accommoderen en versterken.

Over de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome

Pelgrimswegen naar Rome is een vereniging, opgericht in 2007. In 2020 telt de vereniging circa 1200 leden. Het doel van de vereniging is het vergroten en verdiepen van de belangstelling voor pelgrims- en bezinningstochten, te voet of op de fiets naar Rome. De actieve leden van de vereniging zorgen voor promotie en ontmoetingsactiviteiten in Nederland en Vlaanderen en voor informatievoorziening, digitaal, op papier en in lezingen.

De jaaromzet is circa 20.000 -25.000 Euro en de balanspositie is gezond.

Over het Bestuur van Pelgrimswegen naar Rome

Statutair bestaat het bestuur uit minimaal drie en maximaal zeven leden. De zittingsduur is vier jaar. We zijn een enthousiaste groep vrijwilligers en ook professioneel in onze samenwerking. De overlegcultuur is heel open met veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, waarop je wel ook aangesproken wordt.

Guus Wesselink, portefeuillehouder Communicatie, heeft aangegeven zijn portefeuille zodra het mogelijk is, over te willen te dragen. Zijn termijn loopt dit jaar af. Bart van den Dolder, Penningmeester, heeft aangegeven volgend jaar terug te zullen treden. Dan loopt zijn termijn af. Aangezien Penningmeester een cruciale functie is voor elke vereniging, willen we zorgen dat een goede inwerkperiode mogelijk is en daarom beginnen we nu met werven. Het bestuur komt circa 10 x per jaar 2 uur op woensdag bijeen. In normale tijden in Utrecht, St. Janskerk bij onze collega’s van het Genootschap Santiago de Compostela en in Corona tijden online. Daarnaast kost het bestuurswerk circa 2 uur per week, ook sterk afhankelijk van hoe je het zelf invult.

Diversiteit in het bestuur

Wij streven als vereniging naar diversiteit en inclusiviteit. Dat wil zeggen dat fietsers en wandelaars, mannen en vrouwen, jong en oud een plek hebben in onze vereniging en ook in ons bestuur. Momenteel kent het bestuur 5 mannen en 2 vrouwen, 6 wandelende en 1 fietsende pelgrim, 2 veertigers, 2 vijftigers, 1 zestiger en 2 zeventigers. We roepen fietsers, vrouwen en jongeren extra op om te solliciteren.

Taakomschrijving vacatures

Het bestuur verdeelt onderling de taken en als de nieuwe leden geworven zijn, kunnen we de portefeuilleverdeling opnieuw bespreken met alle bestuursleden. Alle bestuursleden hebben een mandaat om zelfstandig te opereren binnen hun budget en de gemaakte afspraken binnen het bestuur. De collega bestuurders zijn altijd beschikbaar voor sparren en overleg.

Op hoofdlijnen zoeken we nu kandidaten die interesse hebben in de rol van:

Portefeuillehouder Communicatie
Binnen het bestuur ben je de coördinator van de communicatie. Je bent verantwoordelijk voor het budget en de planning rondom de communicatie. Je bent voorzitter van de werkgroep communicatie die zich momenteel buigt over de nieuwe communicatiestrategie, inclusief de uitrol van de vernieuwde huisstijl. Je bent aanspreekpunt namens het bestuur voor de hoofdredacteuren van het PnR magazine Omnes, de Nieuwsbrief, website en social media. Afstemming met je collega bestuursleden die de evenementen organiseren of de huiskamers is natuurlijk essentieel. Je bent een echte spin in het web.

Penningmeester en portefeuille automatisering
De Penningmeester is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting in overleg met de rest van de bestuurders en voor het opstellen van de financiële jaarrapportage. Beide documenten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering. Verder draagt de penningmeester zorg voor een prudente boekhouding, innen van contributie en betalen van facturen/declaraties voor de vereniging. Binnen het bestuur is de Penningmeester initiatiefnemer voor financieel (meerjaren)beleid en bewaakt deze dat de portefeuillehouders werken binnen de met hen afgesproken financiële kaders. De Penningmeester is contactpersoon voor de vrijwilligers die de Ledenadministratie en PnR winkel organiseren. Jaarlijks organiseert de Penningmeester een overleg met de Kascommissie, twee wisselende leden die de boeken doornemen voorafgaand aan de ALV, zodat een verklaring meegestuurd kan worden aan de ALV.

Daarnaast is de Penningmeester momenteel verantwoordelijk voor de portefeuille Automatisering (denk aan het stroomlijnen van websitebeheer, koppeling met de winkel, aanmeldformulieren, nieuwsbrieven etc.). De nieuwe penningmeester kan deze portefeuille ook oppakken, maar deze kan ook op andere wijze ingevuld worden binnen het bestuur.

De overige portefeuilles die verdeeld zijn onder de bestuursleden zijn (momenteel):

Organiseren leden ontmoetingsdagen, huiskamers coördineren, werkgroep routes, sponsoring, organiseren externe evenementen, Vlaanderen en fondsenwerving, Pelgrimsregister, diversifiëren samenstelling vereniging / verjonging, afstemming Camino Academie.

Verwachtingen aan nieuw bestuurslid

  • ervaring in het besturen van of werken in een vrijwilligersorganisatie;
  • ervaring met pelgrimstochten, lange afstandswandeltochten of lange afstandsfietstochten;
  • Affiniteit / ervaring met communicatie en/of financiën (afhankelijk van de functie van interesse)
  • affiniteit / ervaring met het aansturen van werkgroepen met eveneens vrijwilligers;
  • plezierige teamspeler.

Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling, wil je ook je schouders eronder zetten en denk je aan bovenstaande criteria te voldoen?

Stuur dan een mail met motivatie en achtergrondinformatie / cv aan voorzitter@pelgrimswegen.nl

Heb je eerst nog vragen, neem contact op door een mailtje te sturen naar of te bellen met Roel Kamerling, (voorzitter), voorzitter@pelgrimswegen.nl | tel. 0648875979 of Dick van Maanen (vice-voorzitter) , info@effectbv.eu | tel. 06 53145011

De sluitingstermijn voor reacties is 1 februari 2021

Gesprekken met het bestuur en selectie vinden plaats in januari en februari. De meeloopperiode kan direct na een wederzijds akkoord door bestuur en kandidaat aanvangen.

Formele toetreding tot bestuur gebeurt na goedkeuring door ALV die doorgaans in april plaatsvindt.

Het huidige bestuur: