NB52 De vernieuwde website

Door Titia Meuwese

Het doel van onze vereniging is het per fiets of te voet naar Rome reizen stimuleren, als pelgrimstocht. Daarbij willen we onze leden helpen met informatie over alles wat te pas komt bij zo’n tocht, met voorlichting over routes en over de praktische organisatie; en ter inspiratie. Onze website speelt daarbij een centrale rol als informatiebaak en voor uitwisseling van ideeën.

De eerste versie werd snel al na het oprichten van de vereniging opgezet en door Pieter Quelle tot een echte website uitgebouwd. Samen met een team van enthousiastelingen heeft Luc Gregoir als webmeester een uitgebreidere, modernere versie gemaakt. In de jaren daarna heeft de routecommissie onder meer vanuit teksten voor het handboek deze website verder gevuld. Luc had een planning gemaakt voor een vernieuwingsslag die zijn opvolger zou moeten gaan uitvoeren.

Ik nam begin 2020 het stokje van Luc over. Toen ik naar de website keek zoals die er nu uitziet concludeerde ik dat we een huis hebben staan dat helemaal vol staat met voorwerpen die niet allemaal in de goede kamer staan. Een grote schoonmaak leek mij nuttig, zonder nu direct al te veel weg te gooien. Daarnaast was het uiterlijk niet meer up-to-date. Een paar functionaliteiten waren ook niet handig voor de beheerder.

De ledenadministratie verloopt ook via de website, er zit een tweede losse database achter waar financiële gegevens in staan. De communicatie naar en van deze database vereist van de mensen die dit onderhouden handwerk dat niet nodig zou moeten zijn.

Kortom: tijd voor vernieuwing. Achter de schermen gebeurt er op dit moment veel. Een technisch team is samen met een externe websitebouwer bezig met de ledendatabase. De lay-out van de website is al bijna klaar. En vier leden van de vereniging zijn bezig met de teksten te reviseren, uit te breiden en te schrappen. In een volgende fase zullen een paar leden helpen bij het corrigeren en linken van alle bladzijden en dan wordt de nieuwe website opgebouwd. We hopen voor de ALV in november klaar te zijn.