Beste PnR-leden van de Huiskamer-regio Den Bosch,

In overleg met Hans en Paula Overgoor hebben we onze volgende Huiskamerbijeenkomst gepland op zondagmiddag 16 april in Vught. Aanvang 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur.

Daarvoor nodig ik jullie, mede namens Paula en Hans van harte uit.

Ik verzoek jullie voor 1 april 2023 aan mij en Hans per mail (zie afzender en cc.) te melden of je aanwezig zult zijn. Als nieuwe leden vragen hebben kunnen ze mij per mail of telefonisch benaderen: email of 06 12654359.

Met hartelijke Pelgrimsgroet,

Henk Kusters