Wat:               Huiskamerbijeenkomst Pelgrimswegen naar Rome

Waar:             Nieuw Perspectief, Swagermanstraat 42, 9254 CV Hurdegaryp

Wanneer:       Zaterdag 1 april 2023 van 14.00 -17.00 uur

Kosten:          Geen, consumpties voor eigen rekening

Aanmelding: stuur een mail naar de regiocoördinator: friesland@pelgrimswegen.nl :  je naam aangeven en misschien heb je al etappes gelopen en /of  heb je vragen

Extra:             Een bezoek aan het uitkijkpunt Ryptsjerksterpolder

De vereniging Pelgrimswegen naar Rome wil met de huiskamerbijeenkomsten  ontmoetingen  en uitwisseling van informatie en ervaringen faciliteren.

De bijeenkomst is voor iedereen die hierin is geïnteresseerd. Dus ook niet-leden zijn welkom.

Wil je meer informatie over de middag ? Mail of bel gerust.

Lowie Mossel : 06-46735123

Julius Cohen   : 06-53115267  

GRAAG ZO SPOEDIG MOGELIJK DOORGEVEN OF JE AANWEZIG WILT ZIJN BIJ DE HUISKAMERBIJEENKOMST.

Meer informatie over pelgrimswegen naar Rome, zie www.pelgrimswegen.nl