Aan de leden van de Vereniging van Pelgrimswegen, regio West Brabant.

In het kader van het Huiskamerproject van onze vereniging, stuur ik u deze uitnodiging.

De Vereniging PnR wil met het huiskamerproject de behoefte aan meer ontmoetingen en uitwisseling van ervaringen en informatie faciliteren, zowel voor fietsers als wandelaars. En daarbij zijn “kleinschaligheid” en “dichtbij “belangrijke kernwoorden. Het mooie van kleinschaligheid is dat een ieder gehoord kan worden. Vragen kunnen gesteld worden door diegene die nog willen gaan en ervaringen kunnen worden uitgewisseld door aanwezige wandelaars en fietsers die al zijn geweest., En ja gedeelde ervaringen geven mooie verhalen en ruimte voor nieuwe contacten. Contacten die informatie hebben die soms nergens te vinden is.

Omdat vanuit Breda de afstand naar Rome ca 1.600 km is willen wij voor deze huiskamerbijeenkomst de reistijd korter houden. We waarderen het  dat Henk en Liesbeth Berflo en Rianne en Frans Verkooijen deze bijeenkomst willen gaan invullen en verzorgen op zaterdag 9 maart as van 13 uur tot ca 17 uur . Henk en Liesbeth stellen hun huis, aan de Wildert 16 in Dorst hiervoor open.
De concrete invulling van de middag zal gebaseerd zijn op de behoefte van de aanwezigen en zo mogelijk is er ook ruimte voor een wandeling in de nabije bossen van Dorst. 

Er zijn voor U als lid geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.Ervaren of beginnende of nog twijfelde wandelaar of fietser. Jullie zijn allen van harte welkom   Het is wel nodig dat u zich voor medio februari a.s. opgeeft door een bevestiging terug te sturen naar dit email adres   huiskamer@pelgrimswegen.nl

Met vriendelijke groeten,

Fred Vliegen
Landelijk coördinator huiskamerproject PnR

www.pelgrimswegen.nl
Mail :  huiskamer@pelgrimswegen.nl
Tel. :  0031-6-52498130