Ontmoetingsdagen en ledenvergadering

Verlofdagen in Europa: klik hier


Buienradar Europa: klik hier

Aardbevingen Italië: klik hier

Toestand bergpassen: klik hier

Wind, Sneeuw, ...: klik hier

Advies onweer: klik hier


 

Ontmoetingsdagen en ledenvergadering

Voor informatie over de volgende ontmoetingsdag raadpleeg de agenda.


Tweemaal per jaar organiseert de vereniging Pelgrimswegen naar Rome een ontmoetingsdag.

In het voorjaar valt die samen met de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze activiteit is uitsluitend bestemd voor leden van de vereniging.
In het najaar wordt de Informatie- & Ontmoetingsdag georganiseerd die ook open staat voor niet-leden.

Het programma wordt gepubliceerd in de agenda op de website. Daar kun je je ook registreren en inschrijven voor de workshops of lezingen die je wilt bijwonen. In de Nieuwsbrief van augustus en in Omnes van het najaar wordt het programma en het thema van de informatie- en ontmoetingsdag nader toegelicht.

De dag wordt traditioneel geopend met een voorstelling of voordracht over een bijzonder aspect van een pelgrimstocht. Naast interessante lezingen en workshops is er een ‘Piazza’. Daar kunnen wandelaars en fietsers medepelgrims ontmoeten en informatie krijgen over diverse pelgrimsroutes naar Rome, maar ook naar andere locaties. Tevens is hier veelal ook aanvullende informatie te vinden over de in de presentaties en workshops besproken onderwerpen.


De laatst gehouden Informatie- en Ontmoetingsdag  vond plaats op zaterdag 17 november 2019 in De Basiliek van Oudenbosch (NB). We hopen dit najaar weer een dag te kunnen organiseren.