Handboek

HandboekOmslagIn november 2015 verscheen de tweede, geheel herziene druk van het handboek: Op pelgrimstocht naar Rome.

Dit vademecum is een uitgave van de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome. Een werkgroep van de vereniging heeft informatie in verband met een pelgrimstocht te voet of met de fiets naar Rome gebundeld. Het geheel is verluchtigd met vele foto`s en tekeningen.

ISBN 9789082435603, omvang 128 bladzijden.

Het boek wordt gratis bezorgd aan de leden van de vereniging bij hun inschrijving.

Voor iedereen die overweegt een pelgrimstocht te maken, is Op pelgrimstocht naar Rome een onmisbaar boek.

Het is een echte vraagbaak: alle praktische aspecten die met de voorbereiding te maken hebben komen aan bod. Ook als er zich onderweg onverwachte zaken voordoen, biedt dit boek uitkomst. Het is geschreven door ervaren pelgrims, die tochten ondernomen hebben, zowel te voet als met de fiets. Met veel handige informatie over de bezienswaardigheden onderweg en in Rome, handige kaartjes, beschrijving van de belangrijkste routes, praktische informatie, aanbevelingen voor uitrusting en een ‘Wat en hoe in het Italiaans‘.