In april 2020 verscheen de vierde, deels herziene druk van het Handboek: Op pelgrimstocht naar Rome.
Dit vademecum is een uitgave van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome. Een werkgroep van de vereniging heeft informatie in verband met een pelgrimstocht te voet of met de fiets naar Rome gebundeld. Het Handboek met een omvang van 128 pagina’s, is verluchtigd met vele foto`s en tekeningen van onze leden.

Ieder nieuw hoofdlid ontvangt bij inschrijving gratis een exemplaar van dit waardevolle boek.
Voor iedereen die overweegt een pelgrimstocht te maken, is Op pelgrimstocht naar Rome een onmisbaar boek.

Het is een echte vraagbaak: alle praktische aspecten die met de voorbereiding te maken hebben komen aan bod. Ook als er zich onderweg onverwachte zaken voordoen, biedt dit Handboek uitkomst. Het is geschreven door ervaren pelgrims, die tochten ondernomen hebben, zowel te voet als met de fiets. Met veel handige informatie over de bezienswaardigheden onderweg en in Rome, handige kaartjes, beschrijving van de belangrijkste routes, praktische informatie, aanbevelingen voor uitrusting en een beknopte ‘Wat en hoe in het Italiaans‘.