Verlofdagen in Europa: klik hier


Buienradar Europa: klik hier

Aardbevingen Italië: klik hier

Toestand bergpassen: klik hier

Wind, Sneeuw, ...: klik hier

Advies onweer: klik hier


 

NB51 Auteursrecht en meer

Auteursrecht en bescherming van persoonsgegevens

door Gert Wich en Titia Meuwese

Veel leden hebben een blog of een website die ze gebruiken om tijdens hun tocht ervaringen te kunnen delen met de achterblijvers. Ook heb je dan zelf na afloop van je tocht een mooi aandenken, dat je nog kunt verfraaien en uitgeven als boek.

We roepen als vereniging leden op om hun blog met ons te delen, in de rubriek “leden onderweg”. En we nemen aan dat die blogs ook nog wel met anderen worden gedeeld.

Maar met dat publiceren, delen en delen kunnen problemen ontstaan met het auteurs- of persoonsrecht. Dat wil je natuurlijk liever niet. Naar aanleiding van een ervaring van een lid van de vereniging dat echt problemen kreeg met de kwestie wat nu wel en wat niet onder het auteursrecht volgt hier wat meer informatie.

 

Auteursrecht

Op elke geschreven tekst en op elke foto rust auteursrecht van de maker. Het is een exclusief recht, d.w.z. alleen de maker, met uitsluiting van alle anderen, bepaalt wat er met de tekst resp. foto’s gebeurt. De auteurswet, artikel 1, is daarover duidelijk: 

 

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

 

Overtreding van dit artikel levert eigenlijk direct een onrechtmatige daad op jegens de maker, die daarop schadevergoeding kan vorderen. En dat loopt heel snel in de papieren: het gaat al gauw over duizenden euro’s. En argumenten als “ik wist het niet”, of “ik heb de publicatie meteen verwijderd” of zelfs “ ik vraag alsnog toestemming en wil een redelijke vergoeding betalen” zijn allemaal al door de rechtspraak van tafel geveegd. Waarschuwingen van de maker vooraf zijn ook niet nodig. Her-publiceren is direct onrechtmatig.

 

Let op: dit is Nederlandse wetgeving, maar die is mede gebaseerd op Europese wetgeving. Dus onrechtmatige overname van buitenlandse artikelen en foto’s zullen door de Nederlandse rechter op gelijke wijze worden behandeld en de maker zal op gelijke wijze worden beschermd. Als vereniging gaan we daar nog scherper op zijn, maar ook voor leden die een stukje van een ander in hun blog of website willen opnemen geldt: bij twijfel altijd eerst de maker schriftelijk benaderen om toestemming. Je mag wel een link maken naar een webpagina van iemand anders, dat is bij twijfel verstandiger. Een korte omschrijving van zo’n webpagina waar de link naar verwijst mag er ook bij. Maar dan moet je dus geen tekst of afbeeldingen op je eigen blog zetten.

 

Bescherming van persoonsgegevens

Foto’s met andere personen erop in je blog

Stel, je bent in een hostel waar het heel leuk was en je goed contact had met een stel andere pelgrims. Bij het afscheid gingen jullie samen op de foto, met de telefoons van beide partijen werden er opnames gemaakt. Mag je nu zo’n foto in je blog gebruiken? Dat is wel heel wat anders dan de foto op je camera laten staan en aan anderen te laten zien. Dus als je een foto in je blog op wilt nemen, laat dan aan die personen zien welke foto je wilt plaatsen en vraag om toestemming. Het kan ook zijn dat iemand de ene foto wel goed vindt en op een andere, die volgens jou ook prima is, zichzelf lelijk afgebeeld vindt

Of gebruik alleen foto’s van jezelf en je groepsgenoten. Want op afbeeldingen is portretrecht van toepassing. Dat gaat niet zo ver dat je bijvoorbeeld op een plein geen foto’s kunt maken zonder aan iedereen toestemming te vragen.

 

Commentaar op personen of op accommodaties

Onderweg erger je je soms rot: luidruchtige gasten, slecht eten, kapotte douches. Je schrijft het van je af in je blog. Zolang je geen namen of typische kenmerken van personen noemt kan dat wel, maar bedenk wel of je echt wilt dat iedereen dat leest. Misschien toch maar gewoon bellen met een thuisblijver om de ergernissen van je af te praten.

Als je vindt dat het onderdak of het eten onvoldoende is, is de eerste weg om dat meteen te melden of het bij het afrekenen te zeggen. Als dat niet lukt probeer het dan achteraf per email aan de uitbaters te melden. Je blog daarvoor gebruiken is niet de geschiktste weg.

Als je onnodig grof of grievend bent over personen of bedrijven kun je daar juridische problemen mee krijgen.

 

Als je vragen hebt naar aanleiding van dit verhaal, kijk dan eens op de volgende websites over auteursrecht en portretrecht.