Verlofdagen in Europa: klik hier


Buienradar Europa: klik hier

Aardbevingen Italië: klik hier

Toestand bergpassen: klik hier

Wind, Sneeuw, ...: klik hier

Advies onweer: klik hier


 

NB54 Nieuwe website bijna klaar!

door Ben Teunissen

Onze vereniging Pelgrimswegen naar Rome is in 2007 opgericht. En al vrij snel daarna werd toen besloten een website te bouwen om alle beschikbare informatie te bundelen: www.pelgrimswegen.nl was het resultaat. Met de website wil de vereniging laten zien dat we een platform zijn voor leden en aspirant-leden om ervaringen uit te wisselen over hun tocht naar Rome. Maar ook om toekomstige pelgrims zo goed mogelijk op weg te helpen.

Na zovele jaren is het moment daar om de website volledig te herzien. Natuurlijk blijft veel van de inhoud overeind, maar de opzet en vormgeving gaan ingrijpend veranderen. Begin van dit jaar zijn twee werkgroepen van start gegaan om niet alleen de techniek maar ook de inhoud te herschikken. Daaraan hebben ook een extern bureau en onze vaste vormgeefster belangrijke bijdragen geleverd.

In de afgelopen tien maanden is op de achtergrond de oude site ‘gestript’. Er zijn veel onderwerpen verwijderd, omdat deze vaak niet meer actueel waren en er is ook een volledig nieuwe opzet van de rubrieken gemaakt. De laatste maanden zijn vier leden keihard bezig geweest om binnen die nieuwe vormgeving de inhoud opnieuw in te vullen. Eén fysieke ontmoeting, maar vooral vele zoom-bijeenkomsten waren nodig om tot een bevredigend resultaat te komen. En nu zijn we bezig met de afronding van onze werkzaamheden.

De bedoeling is om de vernieuwde website in januari aan alle leden te presenteren. Nog even moeten we het doen met de oude, vertrouwde website, maar ook pelgrims naar Rome zullen straks met onze vernieuwde website als homo informaticus aan hun trekken kunnen komen.

Met de nieuwe site hoopt onze vereniging Pelgrimswegen naar Rome ook in het nieuwe jaar en nog vele jaren daarna tegemoet te kunnen komen aan de grote belangstelling voor het pelgrimeren.