Fietskaarten

Ga naar Overzichtskaart kaart

Ga naar Open Street Map kaart fietsroutes

Ga naar Schematische kaart verbindingen fietsroutes

Detail schetsen vind je bij de route pagina’s.


Overzichtskaart kaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzichtskaart  fietsroutes (Hans Reitsma)


OSM UMap kaart fietsroutes

Open Street Map kaarten op de site UMAP, waarop de routes geprojecteerd zijn en je kan op in zoemen en van basiskaart kan wisselen

OSM kaart fietroutes naar Rome

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op kaart om in te zoomen. Gebruik de rechter zijbalk in de kaart om de achtergrondkaart te wisselen.


Schematische kaarten fietsroutes naar Rome

Deze kaarten zijn opgebouwd volgens het principe van de stedelijke metrolijn kaarten. Ze geven de aanloop en verbindingsroutes weer en laten je toe door te linken naar de detail informatie.

Metrokaart abt Emo route heenreis naar Rome

 

 

Metrokaart Benjaminse hoofdroute naar Rome (2017)

 

 

Metrokaart Reitsma hoofdroute naar Rome