In het boek ‘Op pelgrimstocht naar Rome’ – dat alle leden gratis wordt aangeboden – vind je een uitgebreide literatuurlijst. Zo’n lijst kan natuurlijk nooit compleet zijn. De actualiteit achterhaalt ons steeds opnieuw.

Hier besteden we aandacht aan enkele van de vele pelgrimsboeken; ook van boeken die door onze leden zijn verzorgd. Ook besteden we aandacht aan poëzie en gedichten, die pelgrimeren hun meerwaarde kunnen geven.