Beste mede- en aspirant pelgrims,

We willen weer een poging wagen om een huiskamer/regiobijeenkomst te houden in onze omgeving en wel op zaterdag 8 april 2023

We hebben dit de afgelopen jaren al een paar keer georganiseerd en dat werd door de deelnemers zeer gewaardeerd naar onze waarneming.

Aangezien jullie in het 2023 ledenbestand staan van de Vereniging Pelgrimswegen willen we je graag uitnodigen om deel te nemen. Het gaat hier zowel om de regio’s Eindhoven en de Nederlandse en Belgische Kempen

We hebben net als de vorige keren hiervoor de Pelgrimsherberg in Vessem bereid gevonden ons te ontvangen.

Het doel van deze bijeenkomst is het uitwisselen van ervaringen en kennis en je wellicht weer moed te geven om opnieuw op weg te gaan.

Programma:

10.00 uur aankomst met koffie/thee in de huiskamer

10.30 ervaringen delen

12.30 lunch (bij jullie)

13.30 pelgrimswandeling rond Vessem

15.00 terugkomst met koffie/thee

16.00 afsluiting

Laat ons even weten of je belangstelling hebt en zo ja, of de datum je uitkomt, stuur een email naar: eindhoven@pelgrimswegen.nl. 

Mocht je geen lid meer zijn van de vereniging: daar doen we niet moeilijk over. Het gaat tenslotte om de uitwisseling.

Namens Vereniging Pelgrimswegen naar Rome,

Met Hartelijke Groet,

Richard Coppoolse en Henk Castelijns

T: +31 615 60 90 22