Het Testimonium is een verklaring, afgegeven door een officiële instantie, waarin staat dat men een pelgrimage heeft voltooid. Je kunt dit verkrijgen als je een pelgrimspaspoort hebt bijgehouden. Er zijn in Rome meerdere instanties die een Testimonium aan pelgrims verstrekken. Hieronder beschrijven we de mogelijkheden bij het Vaticaan, de Friezenkerk en de Opera Romana Pellegrinaggi. De teksten zijn deels in het Latijn, klik hier voor de vertaling.

Vaticaan

Het Testimonium van het Vaticaan kan men tussen 8:00 – 18:00 uur aanvragen, op woensdag 13:00 tot 18:00.

Het wordt verstrekt bij de receptie van de basiliek (Punto accoglienza). Om die te bereiken: zorg dat je je pelgrimspas kunt laten zien en volg vanaf de obelisk op het Sint Pietersplein de route “Percorso Oranti”, aangegeven met pijlen naar “Varco preghiera”.


Het Vaticaan heeft afspraken gemaakt met de pelgrimsorganisaties over de condities voor het verkrijgen van een Testimonium.
Deze condities zijn:

Je moet tenminste gelopen hebben zonder onderbreking van Acquapendente (150 km) of gefietst van Lucca (400 km) naar Rome.
En je moet een persoonlijke stempelkaart kunnen overleggen die aantoont dat je de volgende plaatsen heeft bezocht: Bolsena, Montefiascone, Viterbo, Sutri, Campagnano of La Storta.

Geen Testimonium gekregen?

Maak een fotokopie van je pelgrimspaspoort, inclusief stempels. Noteer verder ook apart de volgende gegevens: je volledige naam en adres, leeftijd, geslacht en nationaliteit. Noem je startplaats en of je per fiets of te voet bent gegaan. Maak tevens een kopie van je paspoort of identiteitskaart en geef een korte motivering van je pelgrimage.
Stuur het naar: Sacristy St-Peter’s Basilica, Fabbrica di San Pietro 00120-Città del Vaticano.
Na een tot twee maanden krijg je het Testimonium thuisgestuurd.

Audiëntie

Op audiëntie bij de Paus of bijwonen van een Heilige Mis?
Wie een Heilige Mis wil bijwonen of op audiëntie bij de paus vindt hier meer informatie!

Rondleiding in de catacomben

Het Vaticaan organiseert rondleidingen in de catacomben.
Deze rondleiding moet ruim van te voren worden aangevraagd. Het formulier voor de aanvraag kan men hier downloaden.

Friezenkerk

Het Willibrordcentrum van de Friezenkerk verstrekt op verzoek een Oorkonde omtrent de voltooide pelgrimage naar Rome.


De kerk is daarbij overdag zo nu en dan geopend, op zondag van 10:30 tot 12:00, maandag gesloten. Zie hier voor meer informatie over de precieze openingstijden , de agenda en aanwezigheid van vrijwilligers.
De Oorkonde wordt echter bij voorkeur aan het eind van de zondagdienst publiekelijk uitgereikt. Men moet dit wel van tevoren te kennen geven. De rector is pater dr. Antoine Bodar. Diaken is Kees van Duin. Je kunt contact opnemen door het formulier in te vullen oa voor het aanvragen van de Oorkonde. Je vindt hier meer informatie over de Friezenkerk

De kerk ligt dicht bij de Sint Pieter op de plek waar al 1.200 jaar geleden een Friese kolonie was gevestigd. De inwoners van Denemarken tot Duinkerken werden toen aangeduid als Friezen en die naam is blijven hangen.
Een lange tijd zijn de Friezen ‘daar’ weggeweest maar inmiddels al heel wat jaren is het een bloeiende gemeenschap voor Nederlanders in Rome.

Opera Romana Pellegrinaggi

De Opera Romana Pellegrinaggi (ORP) is een officiële instantie van het vicariaat van Rome, een orgaan van de Heilige Stoel dat direct ressorteert onder de Kardinaal-Vicaris van de Paus.


Dit kantoor is dagelijks geopend van 9:00 tot 18:00 uur. Daarbij is er wel een middagpauze en het kantoor is gesloten op zaterdag, zon- en feestdagen. Ook bij deze organisatie moet men een stempelkaart overleggen.


Het kantoor is op het St. Pietersplein in de uiterste zuidoost hoek.
Adres: Ufficio di S. Pietro
Piazzo Pio XII

tel: 800 91 74 30
Meer informatie over de ORP vind je hier!

Register van pelgrims te voet of per fiets naar Rome

De vereniging Pelgrimswegen naar Rome houdt een register bij. Hierin wordt vastgelegd welke leden en oud-leden de reis naar Rome hebben voltooid. Je kunt in dit register worden opgenomen.

Meer informatie hierover vind je op pelgrimsverhalen.