Tweemaal per jaar organiseert de vereniging Pelgrimswegen naar Rome een Ontmoetingsdag. In het voorjaar valt die samen met de Algemene Ledenvergadering (ALV), welke laatste uitsluitend bestemd is voor leden van de vereniging. In het najaar volgt dan de Informatie en Ontmoetingsdag, die ook open staat voor niet-leden. Daarnaast is de Vereniging present op sommige landelijke beurzen.

Het programma wordt gepubliceerd in de Agenda op de website. Daar kun je je ook registreren en inschrijven voor de workshops of lezingen die je wilt bijwonen. In de Nieuwsbrief van augustus en in het magazine Omnes van het najaar wordt het programma en het thema nader toegelicht.

De dag begint traditioneel met een voorstelling of voordracht over een bijzonder aspect van een pelgrimstocht. Naast interessante lezingen en workshops is er een ‘Piazza’. Daar kunnen wandelaars en fietsers elkaar als pelgrims ontmoeten en informatie krijgen over diverse pelgrimsroutes naar en voorbij Rome. Als bezoeker kun je hier ook aanvullende informatie vinden over de onderwerpen, die in de presentaties en workshops besproken zijn.

Klik hier voor een klein verslag van de Ontmoetingsdag van 15 oktober 2022 in de Abdij van Berne.

Klik hier voor een klein verslag van de Fiets- en Wandelbeurs in Utrecht in februari 2023.