Ons motto is een referentie naar het opzoeken van nieuwe ongebaande levenspaden. Maar het is ook een knipoog naar de meest bekende pelgrimsweg: de route naar Santiago de Compostela. In het leven én in routes, zoeken de leden van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome andere wegen dan de bekende. 

Kernwaarden 

De Vereniging heeft een aantal kernwaarden gedefinieerd:

Eenvoud en gezondheid

Verbondenheid en openheid

Zelfstandigheid en ontmoeting

Bezinning en uitdaging. 

Geschiedenis 

De vereniging Pelgrimswegen naar Rome is opgericht in 2007. Met als belangrijkste motivatie dat we informatie wilden bieden aan mensen uit de Lage Landen die van plan waren lopend of fietsend naar Rome af te reizen. Hierover was toen bijzonder weinig informatie beschikbaar. Veel leden van het eerste uur zijn dan ook betrokken geweest bij het samenstellen van routes, het creëren van informatiewegen (website pelgrimswegen.nl, lezingen, huiskamers). Ook werd het Pelgrimspaspoort ontworpen en beschikbaar gesteld aan leden.

Naast informatievoorziening zoals de digitale Nieuwsbrief en het gedrukte magazine Omnes en het organiseren van ledendagen werd het delen van de pelgrimsbeleving steeds belangrijker. Sinds 2016 zijn regionale huiskamerbijeenkomsten gestart. Daar kunnen leden in hun eigen regio elkaar met regelmaat treffen om informatie te krijgen of om belevenissen te delen. De vereniging kent een zeer actieve kern van circa 10% van de leden die iets terug willen doen voor de vereniging en/of die andere mensen een vergelijkbare ervaring gunnen. 

In 2022 is de vereniging gegroeid naar ruim 1300 leden, wat maakt dat niet iedereen elkaar meer kent en de organisatie een nieuwe aanpak vraagt. Bovendien zijn alle huidige bestuursleden pas na de pioniersfase lid geworden van deze bruisende vereniging. 

De inspanningen van de vereniging tot nu toe hebben voor de Nederlandse en Vlaamse geïnteresseerden historische wegen naar Rome (en Assisi) opengelegd. Mensen uit de Lage Landen kunnen weer treden in de voetsporen van miljoenen pelgrims die voor hen deze weg afgelegd hebben. Als ware pelgrims zetten we onze stappen in vol vertrouwen richting de toekomst. 

Visie 

De visie van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome laat zich als volgt omschrijven. We leven in een geseculariseerde en individualistisch ingestelde samenleving. In toenemende mate gaan mensen, meer dan eens, voor kortere of langere tijd op pad. Men zoekt naar vrijheid, avontuur of een bevrijding van de dagelijkse hectiek. Daarbij zichzelf testend op een sportieve wijze. Maar ook werkend aan bewustwording, zingeving en innerlijke rust.

Het beeld van lege kerken, volle pelgrimswegen en wachtlijsten voor meditatiecursussen laat zien dat spiritualiteit een belangrijk thema in het leven van menigeen is geworden. Naast verrijkend kan het lopen van een pelgrimstocht ook helend werken in stressvolle tijden. Een tocht geeft (ook) nieuw zelfinzicht en zelfvertrouwen tijdens levensovergangen. Denk daarbij aan het einde van een studie, een carrièrewisseling, een scheiding, het overlijden van een partner, de kinderen het huis uit of bij pensionering.

De beleving van een pelgrimstocht, ook in onze moderne tijd, kan dan een grote waarde zijn. Naast het druk begane pad naar Santiago de Compostela komen andere pelgrimswegen, speciaal ook die naar Rome, steeds meer in de belangstelling te staan. 

Missie 

De vereniging Pelgrimswegen naar Rome moedigt het maken van een pelgrimstocht naar of voorbij Rome aan. Zij informeert geïnteresseerden over het goed voorbereid op weg gaan. En biedt voor de leden die terugkeren een stimulerende omgeving om hun beleving te delen en te duiden. 

In essentie gunnen wij het meer mensen om de pelgrimservaring naar Rome volledig te beleven.
Ons belangrijkste accent ligt op de pelgrimswegen naar, om en voorbij Rome. Maar we schenken ook aandacht aan andere (belangrijke) Europese pelgrimswegen. Voor de wegen naar Santiago de Compostela verwijzen we naar onze zustervereniging het Nederlands Genootschap van Sint Jacob