De vereniging Pelgrimswegen naar Rome is opgericht in 2007 met als belangrijkste motivatie, dat we informatie wilden bieden aan mensen uit de lage landen, die van plan waren lopend of fietsend naar Rome af te reizen. De vereniging bestaat uit een actieve club met ongeveer 1200 leden, die elkaar willen ondersteunen bij hun tocht.
Daarvoor biedt de vereniging een aantal heel diverse faciliteiten, zowel via publicaties als via direct contact. Een bestuur uit ons midden zorgt er samen met een grote groep vrijwilligers voor dat leuk lid of belangstellend lid alle relevante informatie kan verzamelen om verantwoord op pelgrimstocht te kunnen gaan.