Door in de zomer van 2019 toevallig een oude familiefoto terug te vinden ontdekt Herman Cole langs zeer kronkelige wegen in de Gentse Boekentoren twee bijzonder interessante én goed geconserveerde achttiende-eeuwse boekwerken: Jeruzalemsche Reyze en Den Wederkeerden Pelgrim. Samen brengen ze de beschrijving van de meer dan drie jaar durende pelgrimstocht die de ongeschoeide karmeliet Marinus Geubels tussen 25 juni 1770
en 21 november 1773 volbracht.

Reeds in 1758 was hij te voet op pelgrimstocht getogen naar Rome, maar van het boek daarover is voorlopig geen spoor. (De familie Geubels en de familie Cole stammen allebei uit Sinaai, deelgemeente van Sint-Niklaas.) Als toeristisch auteur en tevens voormalig taalanimator Italiaans in volwassenenonderwijs wordt Cole bijzonder getroffen door het Italiaanse element in het verslag: Geubels bezoekt
Rome, Napels, de Vesuvius, Pozzuoli, Messina, Catania, de Etna, Malta. Op de terugweg van zijn heftige ronde van het Heilig Land passeert hij in Genua, Livorno, Loreto, Padua, Venetië, Triëst en meer.

Omdat de vereniging door de greep van de pandemie niet op waardige wijze haar dertigste
verjaardag (1990 – 2020) kon vieren, heeft Anfiteatro aan Cole gevraagd zijn newsletters om
te kneden tot een boek. Herman vertaalt en resumeert opnieuw de geschriften van Marinus
in 256 bladzijden. Hij maakt van de geboden gelegenheid gebruik om ook de andere
reisdoelen van de pelgrim toe te voegen: de avontuurlijke tochten dwars door Frankrijk, de
tumultueuze Middellandse Zeevaart tussen Malta en Egypte tijdens de Russisch-Turkse
oorlog, zijn Ronde van het Heilig Land in de sporen van zijn Zaligmaker, zijn grillige tocht
huiswaarts door Oostenrijk, Duitsland, de Ardennen, de Kempen … En zo ontstaat in maart
2021 Pelgrim met een knipoog – Dóór Italië naar Jeruzalem. Het ‘knipoog’ in de titel verwijst
naar de zonneslag die de pelgrim opliep in La Valletta, waardoor Geubels achterbleef met
een gedeeltelijke gezichtsverlamming.
In 1879 schreef historicus Frans De Potter over Jeruzalemsche Reyze: ‘De auteur heeft de
vermoeiende eentonigheid weten te vermijden die we tot hiertoe in de reisbeschrijvingen
van het Heilig Land hebben ontmoet. […] Het boek is vermakelijk en doorzaaid met
zonderlinge invallen, die doen lachen.’
Pelgrim met een knipoog – Dóór Italië naar Jeruzalem van Herman Cole doet niet onder voor
het origineel.
Deze meeslepende avonturenroman bevat behalve een paar kaarten uit de verzameling van
de KOKW ook foto’s gemaakt door leden van Anfiteatro en een klein poëtisch addendum
met ‘Italiaanse’ gedichten van Anton van Wilderode.

Te bestellen bij Herman Cole.

Lees ook