Verlofdagen in Europa: klik hier


Buienradar Europa: klik hier

Aardbevingen Italië: klik hier

Toestand bergpassen: klik hier

Wind, Sneeuw, ...: klik hier

Advies onweer: klik hier


 

Informeren en Ontmoeten

Bij de oprichting van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome werd gesteld: ‘Het doel van de vereniging is het vergroten en verdiepen van de belangstelling voor pelgrims en bezinningstochten, te voet of op de fiets, naar Rome’.

Dit doel zou onder meer verwezenlijkt worden door

  • het op weg helpen van wandelaars en fietsers die naar Rome willen gaan, door het beschikbaar stellen van informatie;
  • het uitwisselen van ervaringen tussen Romegangers onderling.

In de loop der jaren ontstond er ook behoefte aan informatie over andere bestemmingen om te pelgrimeren in Europa. De vereniging voorziet daarin, behoudens informatie over de routes naar Santiago de Compostela. Dit behoort tot het terrein van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.


De vereniging heeft verschillende initiatieven genomen om de doelstellingen te verwezenlijken.

  • Een ontmoetingsdag voor leden in het voorjaar
  • Een ontmoetingsdag voor leden en niet-leden in het najaar
  • De huiskamers: regionale bijeenkomsten in een huiselijke sfeer over pelgrimeren
  • De aanwezigheid op beurzen die gericht zijn op fiets- of wandeltochten
  • Jaarlijkse informatiedagen voor wandelaars en fietsers die een pelgrimstocht willen ondernemen
  • Een overzicht van pelgrims die hun kennis willen delen op basis van hun ervaring met een specifieke route of wijze om een tocht te ondernemen
  • Sprekers die beschikbaar zijn voor een lezing / presentatie op een evenement, beurs of informatieve bijeenkomst.