Pelgrimswegen naar Rome is een vereniging, opgericht in 2007. In 2021 telt de vereniging circa 1200 leden. Het doel van de vereniging is het vergroten en verdiepen van de belangstelling voor pelgrims- en bezinningstochten.. Zowel te voet als op de fiets, in deze tijd naar Rome.

De actieve leden van de vereniging zorgen voor ontmoetingsactiviteiten in Nederland en Vlaanderen. Daarnaast is er informatievoorziening, digitaal en op papier. De vereniging kent geen kantoor. Het bestuur komt met regelmaat bijeen.

Klik voor de samenstelling van het bestuur op deze link.

Klik voor meer informatie over zelf meewerken op deze link.

Klik voor informatie over verenigingsdocumenten zoals statuten en jaarverslagen op deze link

Ledenadministratie

De Ledenadministratie en de Winkel zijn onder beheer van  Ella Kruzinga en Yvonne Oosterhof.
Ga rechtstreeks naar de Winkel of stuur een mail naar de Ledenadministratie.

Werkgroepen