Algemene Verenigingsgegevens

De vereniging Pelgrimswegen naar Rome is opgericht op 27 oktober 2007 te Houten.
Statutair gevestigd: Esdoornlaan 6, 4191KR Geldermalsen
KvK nr: 30231987
IBAN: NL20 RABO 0139 25 74 54
BIC: RABONL2U

Correspondentie over deze website uitsluitend naar de beheerder van de website!

De vereniging Pelgrimswegen naar Rome heeft geen bureau of kantoor en is daarom niet telefonisch te bereiken. Wel kun je voor persoonlijke vragen contact opnemen met ons algemene mail adres. Ook correspondentie over bestelde producten of anderszins naar dit adres. Wij proberen uiterlijk binnen drie dagen een eerste reactie te geven.

Meer over de vereniging

Klik hier voor meer informatie over wat de vereniging te bieden heeft.

Klik hier voor de Verenigingsdocumenten, waaronder onze statuten, het huishoudelijk reglement, de jaarverslagen en de meerjarenvisie.

Disclaimer

Alle informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het zijn dat bepaalde informatie niet aansluit bij je verwachtingen. Raadpleeg dan de websites waar de informatie betrekking op heeft.

De vereniging Pelgrimswegen naar Rome kan niet garanderen, dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen. Of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kun je aan de informatie op deze pagina’s geen rechten ontlenen. Als je zekerheid wilt hebben over de informatie voor je eigen doeleinden, zoals routes, slaapplaatsen enz., moet je altijd de laatste informatie ter plaatse raadplegen, dan wel navraag doen bij de vereniging.

De vereniging Pelgrimswegen naar Rome aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De vereniging is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Ook niet voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Copyright

Gebruikmaking van de naam van de vereniging, het logo of elementen daarvan door derden, is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome.