Ben Teunissen, Lid van Verdienste, plotseling overleden

Met diep verdriet en grote verslagenheid delen wij mee dat Ben Teunissen, een van de zeer gewaardeerde Leden van Verdienste van onze vereniging, op donderdagavond 27 oktober plotseling is overleden.

Ben was vanaf het begin lid van onze vereniging. In het jubileumnummer 25 van OMNES, dat op de dag na zijn overlijden bij de leden op de mat viel, vertelt hij daarover: “Toen ik in 2008 had besloten de tocht naar Rome te ondernemen, zocht ik contact met de toen nog piepjonge vereniging. Ik dacht meteen: Deze club, daar wil ik bij horen.” En dat heeft hij gedaan. Vanaf 2010 tot eind 2015 was hij de hoofdredacteur tevens illustrator, tekst- en eindredacteur van “zijn” OMNES, waarvoor hij ook de naam bedacht.

Maar ook daarna leverde hij nog onmisbare bijdragen aan elk nummer, tot en met het 25ste, waarvan de voor- én achterkant zijn handtekening draagt. Daarnaast was Ben ook actief betrokken bij de grote vernieuwing van de website dit jaar, het Handboek, het fotoarchief, de brochure en verschillende andere publicaties van onze vereniging. 

Maar niet in de laatste plaats was Ben Teunissen de man die met zijn vijfdelige wandelgids De Weg van de Franken vele honderden Nederlandse en Vlaamse pelgrims begeleidde op hun tocht naar Rome en verder zuidwaarts. Jaarlijks keerde hij terug naar België, Frankrijk, Zwitserland of zijn geliefde Italië om zijn gids, waar nodig, te actualiseren en te verbeteren. Samen met Ruud Bruggeman schreef hij een inspirerend boek (Alles komt altijd goed) over wat het pelgrimeren hem aan inzichten en wijsheid heeft gegeven.

Ben was een geduldige, wijze en lieve man. Zijn overlijden is een groot verlies voor onze vereniging. Wij wensen Carla, zijn drie zonen en hun partners, en zijn zes kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Op zaterdag 5 november is er van 12:30 tot 14:00 uur een herdenkingsdienst in Crematorium Waalstede te Nijmegen | Staddijk 130. Leden die op deze wijze afscheid willen nemen van Ben, zijn welkom bij de dienst.

Lees ook