Pelgrims delen graag hun ervaringen met andere pelgrims én met pelgrims in spé. Onze vereniging wil een platform zijn voor leden en aspirant-leden om ervaringen uit te wisselen over hun tocht naar Rome en om toekomstige pelgrims zo goed mogelijk op weg te helpen. Als lid kun je ook naar onze Ontmoetingsdagen of naar de ‘Huiskamers’ die in het hele land worden opgezet. Zie verder bij deze sectie Vereniging voor alle activiteiten.

Fred Vliegen

Onze leden ontvangen bij het aangaan van het lidmaatschap een welkomstpakket met:

  • een internationaal erkend pelgrimspaspoort, vaak noodzakelijk om toegelaten te worden tot kloosters en andere onderkomens voor pelgrims. (Als het paspoort vol is, kunnen leden een extra paspoort op naam kopen in de ledenwinkel),
  • de badge van onze vereniging, in textiel uitvoering en aan te brengen op bijvoorbeeld de rugzak
  • de twee meest recente exemplaren van ons tijdschrift Omnes

En verder hoort bij het lidmaatschap:

  • 4x per jaar onze Nieuwsbrief, waarin lezenswaardige (korte) informatie staat over het pelgrimeren naar Rome,
  • 2x per jaar voor hoofdleden het mooi uitgegeven tijdschrift Omnes, waarin de langere verhalen te vinden zijn, over het lopen, het pelgrimeren en tal van andere onderwerpen die interessant zijn voor een toekomstige pelgrim en

Soorten lidmaatschap en kosten

Iedereen kan lid worden van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome.
Een lidmaatschap kost € 21,50 per jaar. Je ontvangt een welkomstpakket, de kosten zijn eenmalig € 18,00 . Je geeft je op via de inschrijfpagina, dan wordt je doorgeleid naar de betaalpagina en na betaling ben je lid.

Reisgenoten kunnen zich samen als hoofdlid en partnerlid opgeven. Partnerleden betalen € 15,00 per jaar. In tegenstelling tot het hoofdlid, ontvangen zij geen Omnes, maar wel het pelgrimspaspoort, de digitale nieuwsbrief (op eigen mailadres) en andere digitale berichten. Ook hebben partnerleden onbeperkt toegang tot de gehele website.

Een hoofdlid kan zelf ook achteraf één partnerlid toevoegen via het eigen account. Jongeren tot 16 jaar hoeven slechts € 7,50 te betalen en ontvangen een pelgrimspaspoort.
Wanneer je je inschrijft na 1 november, dan hoef je het lopende jaar niet meer te betalen. Voor inschrijving van jongeren of voor opgave van meer dan één partnerlid graag contact opnemen met de ledenadministratie.

Aanmelden

Als je lid wilt worden, dan kun je het inschrijfformulier hier invullen. Nadat je het lidmaatschapsgeld betaald hebt ben je lid en krijg je een wachtwoord voor toegang tot je account en ontvang je het welkomstpakket.

Gegevens wijzigen en opzeggen

Klik hier om je eigen gegevens te wijzigen en om op te zeggen.
Je wordt gevraagd om login gegevens, een wachtwoord kun je hier zo nodig opnieuw aanvragen.

Op pad of weer thuis?

Klik hier om te melden dat je op pad gaat of om te melden dat je de tocht hebt volbracht. Je komt dan in de lijst ‘Pelgrims onderweg’ en/of ‘Pelgrims aangekomen’ in Pelgrimsverhalen te staan.

Betaling van het lidmaatschap

De vereniging Pelgrimswegen naar Rome kent alleen betaling via een doorlopende machtiging voor automatische incasso (voor België het ‘Formulier Domiciliëring’). Dit is een onderdeel van de aanmeldingsprocedure. Bij de eerste betaling stem je er mee in dat vervolgens tot opzegging jaarlijks de normale bijdrage voor hoofdlid of partnerlid wordt geïnd.

Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Iedereen die zich niet vóór 1 december van het lopende jaar heeft afgemeld, krijgt begin januari een factuur met de mededeling, dat het bedrag voor de contributie op korte termijn via de automatische incasso van je rekening zal worden afgeschreven.
Heb je hier nog vragen over neem dan contact op met de ledenadministratie. Als je vindt dat de automatische overschrijving onterecht is, kan deze ongedaan worden gemaakt.

Lidmaatschap opzeggen

Overweeg je je lidmaatschap op te zeggen, dat zou jammer zijn! Zet je dit toch door? Doe dit dan in ieder geval 1 maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar, dus vóór 1 december. Mocht je dit niet op tijd doen, dan zal je lidmaatschapsgeld geïnd worden en kun je pas voor het jaar daarop opzeggen.
Je kunt je lidmaatschap hier opzeggen. Een hoofdlid en een partnerlid moeten elk apart opzeggen. Neem bij vragen over de opzegging contact op met de ledenadministratie.

Verandering van gegevens

De meeste wijzigingen in je gegevens kun je hier doorgeven door in te loggen in je account. De gegevens van partnerleden zijn gekoppeld aan de gegevens van het hoofdlid, er moet worden ingelogd met de login van het hoofdlid.

Maar: Zijn je bankgegevens gewijzigd? Stuur dan een bericht naar de administratie en vermeld je oude en nieuwe bankgegevens. Dit is belangrijk in verband met het innen van de jaarlijkse  lidmaatschapsbijdrage