Als pelgrim naar Rome zal daar de Sint Pieter het hoofddoel van je bezoek vormen. Deze kerk is gebouwd op de plek waar Petrus is gekruisigd en begraven na zijn dood in ca. 64.  Oorspronkelijk heette hij Simon. Jezus noemde hem in het Aramees Kefas, wat Rots betekent en in het Grieks werd vertaald als Petros. Om die reden wordt hij ook wel als Simon Petrus aangeduid.

Petrus was zonder twijfel een belangrijke leerling van Jezus. Hij wordt genoemd als een van de twaalf apostelen en hij treedt vaak op als woordvoerder namens de groep apostelen. Jezus zei tegen Petrus: “Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven”. In afbeeldingen is Petrus daarom vrijwel altijd te herkennen aan de sleutels van de hemel. 

Na de opstanding van Jezus gaf deze Petrus opdracht op te treden als herder van zijn kudde. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Petrus toe: “Petrus, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?” Petrus antwoordde: “Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.” Jezus zei: “Weid mijn lammeren.”

In het bijbelboek ‘Handelingen van de apostelen’ treedt hij op als hoofd van de kerk in Jeruzalem. In de later verschenen apocriefe Handelingen van Petrus (gedateerd omstreeks 200) staan veel verhalen opgetekend over daden van Petrus. Het einde daarvan speelt zich af tijdens de christenvervolgingen onder keizer Nero. Uit angst kozen velen er toen voor de stad te verlaten.

Ook Petrus verkoos veiliger oorden. Tijdens zijn vlucht had hij een nachtelijk visioen waarin hij Christus ontmoette die een kruis droeg. Petrus vroeg met verbazing: “Quo vadis, Domine?” (“Waar gaat u heen, Heer?”). Jezus antwoordde hem: “Eo Romam iterum crucifigi” (“Ik ga naar Rome om opnieuw gekruisigd te worden”). Petrus nam toen opnieuw zijn verantwoordelijkheid door terug te gaan naar Rome, zijn marteldood tegemoet. Petrus werd – op eigen verzoek, omdat hij uit eerbied niet op dezelfde manier als Jezus wilde sterven – met het hoofd naar beneden, ondersteboven gekruisigd, en vond zijn laatste rustplaats dicht bij de plaats waar hij gekruisigd werd, in de nabijheid van het stadion van de Vaticaanse heuvel.

Door de Katholieke kerk wordt Petrus als eerste paus beschouwd. Recente wetenschap levert ook geheel andere inzichten op over de historische figuur Petrus: weliswaar is het vrijwel zeker dat hij teksten heeft geleverd, maar daadwerkelijk bewijs ontbreekt voor zijn aanwezigheid in Rome zelf.