Terug naar Nieuwsbrief 51

Uit het bestuur

Ook, of wellicht juist in deze windstilte tijdens het gedwongen covid-reces voor pelgrims, is er binnen de vereniging genoeg te doen om voor te sorteren op straks weer een actief pelgrimssemester. Wanneer dat zal zijn weten we nog niet, maar dát het gaat gebeuren is een vrij grote zekerheid.

Het bestuur is niet alleen druk bezig met het organiseren van Zoom-bijeenkomsten met route- en andere informatie voor de leden, maar ook met het voorbereiden van bijvoorbeeld de jaarlijkse Fiets- en Wandelbeurs, met de verjonging van ons ledenbestand en niet in de laatste plaats met de vernieuwing van onze website en geprinte informatie.

Even alles op een rijtje:

Voorjaarsvergadering, noteer alvast de datum van zaterdag 17 april. Net als de laatste ledenbijeenkomst zal het helaas weer via de digitale weg moeten gaan. De agenda volgt tegen die tijd. In ieder geval zijn belangrijke onderwerpen: het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl van de vereniging en het financiële overzicht van de penningmeester. Uiteraard is ook de ontmoeting met veel bekende gezichten een uiterst belangrijk aspect van de bijeenkomst.

Verschijning nieuwe Omnes: omstreeks 22 april !

Vernieuwing Website: zowel de look en feel van de homepage als de achterliggende machinerie van de rijkelijk met interessante informatie beladen website zijn aan een onderhoudsbeurt en vernieuwing toe.  Daar wordt op dit moment met ook externe ondersteuning hard aan gewerkt. Eind april zal de nieuwe homepage klaar moeten zijn.

Nieuwe stijl, lettertypes en logo voor publicaties: ook die zullen aan het daglicht verschijnen tegelijk met de nieuwe Omnes, eind april.

Voortgang vernieuwing bestuur: de oproep voor vervanging van twee huidige bestuursleden (penningmeester Bart van den Dolder en Guus Wesselink van Communicatie) heeft succes gehad. Er heeft zich een aantal serieuze gegadigden gemeld. Tijdens de voorjaarsmeeting zal het resultaat van de thans plaatsvindende gesprekken duidelijk zijn.

Enthousiasmeren jongeren: het bestuur is bezig met het project ‘gymnasiasten op weg naar Rome’. In voorbereiding is een tocht van Bolsena naar Rome met een aantal enthousiaste leerlingen uit de vijfde klas én met enthousiaste alumni van het gymnasium van Hilversum.  De tocht wordt afgesloten met een culturele verkenning van Rome, de pelgrimsstad-bij-uitstek.

Fiets- en Wandelbeurs: gaat die wel of niet door? Kan dat plaatsvinden in de Jaarbeurs of moet het digitaal vanwege covid? Uitkomst van die vragen is nu definitief: de beurs wordt digitaal gemaakt. Natuurlijk werken wij daar graag aan mee. Menige enthousiaste pelgrim onder ons zal gevraagd worden een steentje bij te dragen. Details volgen.

Zoombijeenkomsten: deze maandelijkse PnR-bijeenkomsten verheugen zich in een grote belangstelling. De aankondiging van de bijeenkomst van 24 februari over de Franciscaanse Voetreis  van Florence via Assisi naar Rome was binnen 24 uur na het verzenden van de aankondigings-e-mail volgeboekt met 112 inzendingen.

Het bestuur richt nu een tweede sessie in op 3 maart. Degenen die mistastten bij hun eerste opgave worden daarvan in kennis gesteld. Vrijwel alle bestuursleden zijn bij de realisatie van de bijeenkomsten betrokken.

In maart zullen er ook twee bijeenkomsten zijn, nl. een routebijeenkomst en een vragenuurtje met het bestuur. De aankondigingen zullen weer via gerichte mailing aan de leden kenbaar worden gemaakt.

Vragen of opmerkingen? Neem dan deel aan de Zoombijeenkomst van maart, waarin het bestuur aanwezig is om met elkaar de aangedragen onderwerpen te bespreken en uitleg te geven c.q. in discussie te gaan.