Terug naar Nieuwsbrief 56

Oproep aan Thuiskomers

Thuiskomen: een onvermijdelijke ervaring

Vorig jaar heeft Erica Visman-van Baren, nog maar net toegetreden tot het bestuur, het initiatief genomen om binnen de vereniging iets te gaan doen met het thema “Thuiskomen”.
Niet bepaald het eerste waar je in je voorbereiding op je pelgrimstocht bij stilstaat. Toch is het een onvermijdelijke ervaring die iedere pelgrim zal opdoen, en daarom – zo vond ook het bestuur – een thema waarop de vereniging wellicht iets kan betekenen voor de leden (en omgekeerd, natuurlijk).
Met de focus op een bijdrage aan wat vorig najaar de ontmoetingsdag had moeten worden, wist Erica enkele leden (Laurens Baas, Embrecht Broeders en Arie Haasnoot), te inspireren om met haar invulling te geven aan die bijdrage. Erica en Arie zijn ervaringsdeskundige thuiskomers met een voltooide tocht op hun conduitestaat. Laurens, die vorig jaar zijn tocht met gewrichtsklachten moest afbreken en dus vervroegd thuiskwam, en Embrecht, die dit jaar de stoute schoenen aan zal trekken, moeten die ervaring nog opdoen.
Helaas, de ontmoetingsdag werd op de valreep doorgehaald door de nieuwe Omikron-golf.
We hebben ons hierdoor niet uit het veld laten slaan, dat is niets voor een pelgrim, en gingen op zoek naar een permanente invulling van dit thema binnen de vereniging.
Dat deden we vanuit de vraag welke behoefte een thuisgekomen pelgrim zou hebben waarin de vereniging zou kunnen voorzien? Maar hoe verschillend zijn pelgrims, en hoe verschillend is hun thuiskom-ervaring? Kortom, die behoefte is niet zo makkelijk eenduidig te omschrijven. Wel zagen we een mogelijk grootste gemene deler in die individueel verschillende ervaringen, en dat is de behoefte om die ervaringen met lotgenoten te delen.
Daarin denken we te kunnen voorzien met een jaarlijkse thuiskomersdag (gemunt door Arie, nog niet in De Dikke), waarvoor we een datum in de tweede helft van november 2022 of maart 2023 het meest geschikt achten.

We vragen daarom iedereen die dit jaar de pelgrimage naar Rome gaat ondernemen om na aankomst in Rome of thuiskomst (ook wanneer je onverhoopt niet in Rome bent aangekomen) op de website te vermelden dat je bent thuisgekomen (zie de link “Opgeven tochtgegevens bij aankomst”). Een van ons zal dan contact met je opnemen om je uit te nodigen de thuiskomersdag bij te wonen. We gaan daar een interactieve en verbindende vorm aan geven.