Terug naar Nieuwsbrief 56

Verslag Workshop Thuiskomen

Door Erica van Baren

Op de ALV van de vereniging, 26 maart jl. in Nijmegen, organiseerden we een workshop over “thuiskomen”: wat betekent dat na een lange reis en wat is ieders eigen thuiskomverhaal en wat zijn de kernwoorden daarin?

We startten de workshop met een kleine introductie over de kracht van aandacht, gebaseerd op het boek “Aandacht, etudes in presentie” van Andries Baart, gevolgd door enkele opmerkingen over thuiskomen. Vervolgens kreeg iedere deelnemer/ster vijf minuten de tijd om bij het eigen thuiskomverhaal stil te staan en dat uiteindelijk te laten uitmonden in twee à drie kernwoorden. In de kring werden naam en kernwoorden gedeeld. Met deze kernwoorden gingen we uiteen in groepen van vier en kreeg ieder vijf minuten de tijd om zijn/haar verhaal te vertellen. De anderen werd gevraagd om in aandacht te luisteren. Nadat eenieder zijn/haar badje met aandacht gehad had, keerden we terug in de kring. Wie had een mooi verhaal gehoord, dat echt plenair gedeeld moest worden? Er was geen mooiste verhaal, alle verhalen waren indrukwekkend.

“Thuiskomwoorden”

Carolien was benieuwd naar het verhaal van Rob. Zijn woorden, onrust en “opgeslotenheid” weken nogal af van de algemene tendens. Rob lichtte zijn woorden toe. Ook dat moeilijke deel van thuiskomen vond weerklank en herkenning bij veel deelnemers. Helaas was er geen tijd meer voor de samenvatting van “thuiskomwoorden” die Arie inmiddels gemaakt had. Ik wil die hier dan ook niet onthouden aan deelnemers en geïnteresseerden.

Geluk/vreugde (4), Dankbaar(heid) (4), Ontmoeting (weer) (4), Doorgaan (vasthouden, herkauwen) (4), (Toe)vertrouwen (3), Sterkte/overwinning/voltooid (3), Heimwee (2), Doorgeven (2), Roes/enthousiasme (2), Rust (2), Hier en nu (2), Onrust/vraagteken (2), Opgeslotenheid, Kudde, Vol, Warm, Ziel, Doel, Afstemmen, Overal thuis, Vrede, Nest, Gekend, Liefde, Verlangen, Vrijheid, Buiten mij, In mij, Gefocust, Adem, Voortbewegen, Normaal, Toekomst, Gezin, Werk, Ontspanning, Voorbij, Eenvoud, Ballast, Samen thuiskomen, Ontwaken, Geluiden, Heling, Compassie, Trots.

Thuiskomen roept dus heel wat op. Het is voor iedereen weer anders.

Maakt dit ons niet tot Pelgrims door het Leven?

Als afsluiting van de workshop las ik het gedicht “Tot bloei komen” van Iris van Haaren voor. Het gedicht stond afgedrukt in OMNES 24.

_______________________________________________________________________________________________________________

Deelnemers aan de workshop waren: Erica (workshopleiding), Arie (workshopleiding), Carolien, Jan, Ben, Carla, Guus, Jan2, Cor, Paul, Yvonne, Nicole, Dick, Harry, Rob, René, Rietje, Adrie, Elly, Dick2, Martine, Marieke, Winfred, Rob2, Rutger, Ed, Lenneke, José, Titia, Gerard, Jeannel.