Terug naar Nieuwsbrief 58

Clarapad – een nieuwe pelgrimsroute

Medewerkers gezocht – Herhaalde oproep

Marie-Jolanda Bresser heeft het initiatief genomen een nieuwe pelgrimsroute (voor fietsers en wandelaars) te ontwikkelen met als doel om meer aandacht te geven aan de heilige Clara van Assisi, de eerste volgelinge van Sint-Franciscus van Assisi. Men heeft ervoor gekozen om voor dit Clarapad niet gebruik te maken van al bestaande pelgrimswegen, maar een eigen traject te ontwikkelen: Megen, Taize, Nice, over zee naar Italië, Livorno en dan door naar Assisi en Rome. De route is in grote lijnen uitgezet in gpx en de organisatie is nu op zoek naar vrijwilligers om ter plekke de verschillende delen van de route “te controleren” – zie bijlage met achtergrond en contactadressen.

Voor de volledigheid: dit is geen initiatief van onze vereniging en we zijn er als organisatie ook verder niet bij betrokken, maar brengen dit op verzoek van het Clarapad onder de aandacht van onze leden. Het meewerken aan het opzetten en uitwerken van een nieuw pelgrimspad kan een hele interessante uitdaging zijn.