Terug naar Nieuwsbrief 58

Inleiding

Zo vlak voor de feestdagen verschijnt nu de vierde en laatste Nieuwsbrief van 2022. We hebben weer een grote variatie aan onderwerpen die in de bijdragen aan de orde komen. Zo is er een terugkoppeling van de grote bijeenkomst over het thema “Thuiskomen”, zijn er ervaringen van vrijwilligers in onze vereniging en een aantal openstaande “vacatures” voor vrijwilligers. Daarnaast nieuws van en vragen vanuit de Pelgrimshoeve in Vessem en een herhaalde oproep voor bijdragen aan het Clarapad. Ook in een heel interessante bijdrage aandacht voor iets dat niet zo heel vaak ter sprake komt, de uitrusting van de pelgrim – van rugzak tot telefoon: wat neem je mee, wat laat je thuis en hoe kun je gewicht besparen? Een serie relevante links naar het internet – van fietscaravans tot rugzak-inpakkende Franse wandelaars en de bus naar Rome. En nog veel meer, Dus deze Nieuwsbrief biedt voldoende afleiding tijdens de feestdagen. En dan is er ook nog een schrijfwedstrijd van onze Camino-vrienden, met een hele mooie hoofdprijs; het zou mooi zijn die wedstrijd te winnen met het verhaal waarom het goed is, al lopende naar het zuiden, op gegeven moment toch linksaf te slaan, richting Rome.

Hartelijke groet,
Rob de Vogel


Een trieste noot bij deze Nieuwsbrief is dat er geen bijdragen meer komen van Ben Teunissen, die eind oktober geheel onverwachts overleed. Ben heeft heel veel geschreven over en voor onze vereniging en het pelgrimeren in het algemeen, zowel in zijn vijf boeken over o.a. de Via Francigena als ook zijn bijdragen aan OMNES en talloze lezingen. En daarnaast was Ben ook de “oprichter” en eerste redacteur van deze Nieuwsbrief en van OMNES. Wij denken met verdriet en dankbaarheid aan alles wat hij voor onze vereniging heeft gedaan. Op de site kunt u nog een in memoriam lezen.


Bijdragen voor de volgende Nieuwsbrief, die in het voorjaar zal verschijnen, zijn van harte welkom. De deadline daarvoor wordt via de website bekendgemaakt.