Terug naar Nieuwsbrief 58

Vrijwilliger bij Pelgrimswegen - Waarom en wat?

Waarom zou ik?

PnR is een vereniging die geheel draait op vrijwilligers. Wat bezielt al die mensen om de vereniging draaiende te houden? Eenieder zal daar een ander antwoord op hebben.

Ik ben zelf lid sinds 2010. Tot mijn tocht in 2013 was ik vooral ontvanger van informatie. Na mijn thuiskomst ben ik wat dingen voor de vereniging gaan doen,  zoals het helpen vormgeven van de vorige website en het opzetten van de huiskamers. Het leverde mij veel inspirerende contacten op en een kans om nieuwe dingen te doen en mijn grenzen te verkennen. Daarna ben ik een tijdje stilgevallen en net toen ik op het punt stond om mijn lidmaatschap op te zeggen kwam de kans om in het bestuur het thema Thuiskomen verder uit te werken. Het werd en is een verdiepende ontdekkingstocht, zowel organisatorisch als thematisch. Met de groei van de vereniging en het toenemen van het aantal vrijwilligers ontstond er ook een behoefte in het bestuur om hier iets structureler mee om te gaan. Ook dat pad ben ik ingeslagen en ik heb een aanzet gemaakt tot een vrijwilligersbeleid. Het levert mij voldoening om mijn vroegere werkervaring hier in te zetten voor de vereniging.

Dit is mijn verhaal in een notendop over twaalf jaar lidmaatschap van PnR. Maar waarom zou jij nu vrijwilliger willen worden? Ik heb het Embrecht Broeders gevraagd, één van onze recente vrijwilligers in de vereniging. Hieronder zijn bevindingen.


Waarom word je een vrijwilliger bij een vereniging?

Na een jaar lid te zijn geweest van PnR vond ik het leuk om meer mensen te leren kennen en mij meer te verdiepen in de vereniging. Daarom heb ik In maart 2021 de vraag gesteld of ik een steentje bij kon bijdragen. PnR had ik inmiddels leren kennen als een vereniging waar ik veel nuttige informatie kon ophalen voor mijn pelgrimstocht naar Rome. Het werd nu ook tijd om naast het ‘halen’ ook iets te ‘geven’.

Als reactie kwam de vraag of ik zitting wilde nemen in de nog te vormen werkgroep Thuiskomen. Het onderwerp sprak mij direct aan. Na de eerste contacten in april 2021 met initiatiefneemster Erica van Baren zijn wij als werkgroep van start gegaan. En waar ik op zoek naar was heb ik gevonden: nieuwe contacten. Nieuwe contacten uit de werkgroep, maar ook contacten uit de eerste Thuiskomersdag.

En het ‘geven’ is ook gelukt, inbreng in de werkgroep. Maar ook mijn gedachtes geven tijdens de eerste Thuiskomersdag. En als laatste: het ‘halen’ is ook doorgegaan, inzicht hoe Thuiskomen kan zijn. Maar ook hoe: zet je een nieuwe groep op met een nieuw thema. Alles bij elkaar een bevredigend resultaat. Vrijwilliger binnen de vereniging misschien iets voor jou?

Veel mooie en gezonde pelgrim kilometers gewenst voor 2023.

Embrecht Broeders


Vrijwilligers gevraagd voor …

En lijkt het je wat om ook als vrijwilliger mee te gaan doen in het vormgeven van de vereniging? We zoeken structurele en incidentele vrijwilligers op de volgende functies: secretaris bestuur, recent aangekomen informanten voor Fiets- & Wandelbeurs, beleidsontwikkelaar relatie geschreven pers (concreet: hoe zorgen we ervoor dat als “pelgrimstochten” in de pers verschijnen, niet alleen naar Santiago wordt gerefereerd, maar ook naar ons), redacteur Nieuwsbrief en huiskamer coördinatoren – zie aparte oproep hiervoor in deze Nieuwsbrief.

Of wil je iets bijdragen aan de vereniging buiten deze functies om? Neem dan contact met mij op via vrijwilligers@pelgrimswegen.nl.  

Erica Visman