Terug naar Nieuwsbrief 58

Vrijwilligers - Huiskamerbijeenkomsten

De Vereniging PnR wil met de huiskamerbijeenkomsten ontmoetingen en uitwisseling van ervaringen/informatie faciliteren. De kernwoorden van het project zijn kleinschalig en dichtbij. We brengen groepen van leden die bij elkaar in de buurt wonen en die behoefte hebben aan contact met andere Rome-gangers samen. Kleinschalig, omdat we willen dat mensen die deelnemen gekend worden, dichtbij omdat dat het meest praktisch is. Want wat is er fijner voor een beginnende wandelaar of fietser om directe informatie te krijgen van ervaren mensen uit de eigen buurt. Want juist deze mensen beschikken over informatie die nergens te verkrijgen is ….

Wat de huiskamer organiseert en hoe vaak ze bij elkaar komt is aan de groep zelf. Uiteraard is de doelstelling van de Vereniging wel leidend bij de keuze van activiteit. Natuurlijk hoeft een bijeenkomst niet “verplicht” in een huiskamer gehouden te worden, maar is een leuke en gezellige plek in de regio ook prima.  Natuurlijk is het ook mogelijk dat er twee mensen samen het coördinatorschap op zich nemen. De “taken” van coördinator bestaan uit het organiseren van een bijeenkomst, in de meeste huiskamers betekent dit één á twee bijeenkomsten per jaar. 

De huiskamers

Er zijn nog een aantal huiskamers waar we nog opzoek zijn naar een huiskamercoördinator: Breda  –  Rotterdam / Dordrecht  – Gouda – Delft / Zoetermeer – Arnhem – Utrecht West

Wat houdt zo’n huiskamerbijeenkomst voor de coördinator in?

  1. Als eerste de leden uitnodigen voor een bijeenkomst, via mail en / of via datumprikker. Een ledenlijst ontvang je van mij.
  2. Een huiskamer vinden waar de bijeenkomst wordt gehouden, Dit kan ook bij een van de leden zijn.
  3. Een programma maken voor de middag of avond.  Vooral gericht op informatie delen, soms in combinatie met een wandeling. Zo kunnen deelnemers al contacten leggen met elkaar
  4. De invulling staat geheel vrij, de “vereniging” legt niets op.
  5. Laat de mensen fotoboeken en routekaarten meenemen.

De coördinatoren

Lijkt het je leuk dat er ook in jouw regio een huiskamer ontstaat? Meld je dan bij mij aan als coördinator. Of als je denkt: het lijkt me wel wat om coördinator te worden, maar je bent nog niet helemaal zeker of het iets is voor je is. Neem dan gerust contact met mij op. Ik wil je graag helpen bij de eerste huiskamerbijeenkomst. 

Misschien wil je wel eventueel je huiskamer beschikbaar stellen voor een bijeenkomst in Februari-April 2022. Die kan ik dan opzetten, als een voorzet voor de toekomst .

Heb je nog vragen? Dan kun je mij altijd mailen of bellen 

Fred Vliegen
Landelijk coördinator Huiskamerproject
www.pelgrimswegen.nl
Tel.  06-52498130
Mail. huiskamer@pelgrimswegen.nl