Terug naar Nieuwsbrief 61

Lezersoproepen Foto's | Pech & Ongemak

L E Z E R S O P R O E P
 
Pech en ongemak rond je pelgrimstocht.
Een pelgrimstocht kan een geweldige en bepalende ervaring zijn in een mensenleven. Maar er kan ook van alles misgaan: van kleine tegenslagen kort (of langer) vóór vertrek tot ernstige ongelukken en teleurstellingen onderweg.
 
Lezerservaringen
Wat zijn jouw ervaringen met ongemak
 en tegenslag rondom je pelgrimstocht?
Hoe hebben die het verloop van je
wandeling of fietstocht beïnvloed?
 
Stuur jouw verhaal van maximaal 500 woorden naar redactie@pelgrimswegen.nl

F O T O ’S    G E V R A A G D
 
Als redactie van OMNES zijn we steeds op zoek
naar mooie foto’s van onze leden en lezers.
Zo kunnen we ons magazine elke keer
weer een beetje mooier maken dan de vorige keer.
 
Stuur de mooiste foto(‘s) van jouw pelgrimstocht naar redactie@pelgrimswegen.nl
Graag met vermelding van locatie, datum
en de naam van de fotograaf.
 
Grote kans dat we hem plaatsen
in het volgende nummer van OMNES.