Terug naar het overzicht

Verslag Italië Evenement - juni Haarzuilens (september 2023)

Onze Vereniging Pelgrimswegen naar Rome is dit jaar voor de eerste keer standhouder geweest op het gezellige Italië Evenement in de tuinen bij Kasteel De Haar in Haarzuilens bij Utrecht.

Het betrof een pilot met de volgende doelstellingen:

  1. De bezoekers van het evenement (ca 38.000 elk jaar) interesseren voor wandelen en fietsen naar en in Italië/Rome
  2. Het vergroten van de bekendheid van de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome
  3. Het geven van lezingen over pelgrimeren tijdens het evenement

Onder voortreffelijke weersomstandigheden zijn we met zes man van ’s morgens negen uur tot ’s middags vijf uur in de weer geweest om mensen te interesseren voor het lopen en fietsen naar Rome en/of het lopen en fietsen in Italië zelf. Voor onze aanwezigheid had de vereniging een kraam gehuurd te midden van de andere ca. 250 exposanten.

De kraam werd bemenst door zes leden: Dick van Maanen, Janneke Rijnders, Hans Zwanenburg, Hans Reitsma (fiets) en Riet van Laake & Guus Wesselink (Vier Vrije Voeten).

Warenmarkt

Het Italië Evenement wordt jaarlijks gehouden in de tuinen van kasteel De Haar in Haarzuilens. Zo’n 250 exposanten etaleren hun producten zoals wijnen, olijfoliën, tassen, keramiek, kleding, etc. Het is dus feitelijk een warenmarkt van Italiaanse producten in Italiaanse sferen. In de wandelpaden zijn veel horecamogelijkheden: terrasjes, foodtrucs, koffiebusjes, ijskarretjes, etc. Zelfs een klein reuzenrad en een Venetiaanse gondel in de slotgracht completeren het vermaaksfeest.

Het kasteel is eveneens te bezichtigen en dit jaar was voor het eerst de kapel/kerk bij het kasteel ingericht voor ongeveer vijf lezingen per dag onder de algemene titel “Ik vertrek”.

Inzet leden

Vanuit de vereniging gaven wij twee lezingen per dag. Sprekers waren Titia Meuwese, Everdiene Geerling, Hans Reitsma en de Vier vrije voeten, Guus & Riet. Allen zijn drie dagen aan het werk geweest. Een stevige klus, temeer daar we de passanten langs de kramen actief moesten werven om geïnformeerd te worden bij onze kraam. De meeste bezoekers hadden hun radar staan op eten, drinken, genieten van de zon en spulletjes, maar zeker niet op wandelen en fietsen. We moesten dus actief contact met hen maken op het pad vóór de kraam en hen vervolgens even op een ander been zien te krijgen.

Voor deze aanpak was de bezetting met zes personen zeker niet overdreven,

vóór de kraam drie personen, ín de kraam twee (loop en fiets) en één persoon om drinken te halen, even te ontspannen op het evenement en/of het geven van een lezing.

Overigens was het voor allen een leuke belevenis om zélf af en toe ook even over het terrein te dwalen en ideeën op te doen.

Effect aanwezigheid

Onze opzet en invulling van doelstellingen 1 en 2 is naar onze mening wonderwel gelukt. We hebben drie dagen veel mensen weten te interesseren en uit de gesprekken bleek, dat men prettig verrast was met dit onverwachte onderwerp. Het stond wel in de voorpublicaties, maar erg summier en mensen hebben bij het lezen (àls ze dat al doen) toch een gekleurde bril op.  De daadwerkelijk geïnteresseerden kregen een folder van de vereniging mee en zeker één belangstellende heeft teruggekoppeld zich al ingeschreven te hebben als lid.

Voor 2024

De aanwezigheid van de vereniging op dit evenement was zeker de moeite waard. Ook de organisatie heeft dat onderschreven. Dat betekent dus dat we ook in 2024 weer kunnen gaan deelnemen als vereniging.

Of we met onze aanwezigheid en optredens ook een positieve invloed hebben gehad op de groei van het aantal jongere leden voor de vereniging is niet met zekerheden te meten. Een kosten-baten afweging met harde euro’s is derhalve niet te maken; de upshot zit hem in de constatering dat we bij veel mensen een zaadje hebben geplant met betrekking tot het wandelen en fietsen in of naar Italië en dat we bekendheid van de vereniging vormgegeven hebben bij een nieuw publiek.

De lezingen waren een schot in de roos en mogen wat ons betreft gehandhaafd blijven. We kunnen ook in onze vereniging wat meer reclame maken om naar het gezellige evenement te komen. We hebben niet veel leden langs onze stand zien komen.

We gaan met de organisatie praten over een mogelijke korting op de tickets voor leden van onze vereniging.


Artikelen

Geen onderliggende artikelen gevonden.