Terug naar Nieuwsbrief 63

Beleidsdag 13 april "de toekomst van de vereniging"

Het bestuur heeft besloten dit voorjaar een bijeenkomst te organiseren waarin zij met de vaste kern van vrijwilligers, aangevuld met een aantal leden dat nog niet zo actief is binnen de vereniging, de lijnen wil uitzetten voor de ontwikkeling van de vereniging in de komende jaren.

Hoewel de kernactiviteit van de vereniging, het stimuleren en waar mogelijk faciliteren van pelgrimstochten per fiets of te voet naar Rome, een heel duurzame activiteit is, acht het bestuur een open opstelling jegens relevante ontwikkelingen van groot belang.

In deze beleidsbijeenkomst zullen vragen aan de orde komen zoals:

  • voor wie willen we als vereniging iets betekenen; alleen voor leden of ook voor mogelijk andere geïnteresseerden in het pelgrimeren?
  • doen we daarvoor de juiste dingen en doen we die dingen op de juiste manier?
  • op welke ontwikkelingen in de samenleving moeten of kunnen we inspelen om de doelstelling van de vereniging nog beter te realiseren?
  • welke consequenties hebben nieuwe inzichten of opvattingen over wat we voor wie willen zijn, voor de organisatie van de vereniging?

Het bestuur vindt een dergelijke oriëntatie op de toekomst van de vereniging van groot belang, zeker nu het pelgrimeren zich op een toenemende belangstelling mag verheugen, vooral ook onder jongeren.

Om deze reden willen we bij deze bijeenkomst behalve de vaste kern van vrijwilligers ook andere leden de gelegenheid bieden om mee te denken.

De bijeenkomst zal onder regie staan van Laurens Baas. Hij was eerder al betrokken bij de organisatie en begeleiding van de najaarsbijeenkomsten rond het thema “thuiskomen” en is bereid om enkele jaren zitting te nemen in het bestuur.

De beleidsbijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 13 april 2024 van 12.00 uur tot 16.00 uur in Kerkcentrum Goede Rede aan de Kerkgracht 60 in Almere

Aan deelname aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. We hopen dat we deze middag met zo’n 40 betrokken deelnemers de weg uit kunnen stippelen waarlangs de vereniging zich de komende jaren op eigentijdse wijze dienstbaar kan maken aan haar pelgrimerende leden en aan hen die overwegen zich daaraan eens over te geven.

Wil je aan deze bijeenkomst deelnemen, meld je dan uiterlijk 15 maart aan met een berichtje aan Laurens Baas, contact@laurensbaas.nl

Laurens Baas