Aan de leden van de Vereniging van Pelgrimswegen, regio Nijmegen

In het kader van het Huiskamerproject van onze vereniging, stuur ik u deze uitnodiging. 
En daarbij zijn “kleinschaligheid” en “dichtbij “belangrijke kernwoorden. Het mooie van kleinschaligheid is dat een ieder gehoord kan worden. Vragen kunnen gesteld worden door diegene die nog willen gaan en ervaringen kunnen worden uitgewisseld door aanwezige wandelaars en fietsers die al zijn geweest., En ja gedeelde ervaringen geven mooie verhalen en ruimte voor nieuwe contacten. Contacten die informatie hebben die soms nergens te vinden is.

Omdat vanuit Nijmegen de afstand naar Rome ca 1550 km is willen wij voor deze huiskamerbijeenkomst de reistijd korter houden. 

We waarderen het dat Ryon deze bijeenkomst wil  invullen en verzorgen op Zondag 10 maart as. van 13 uur tot ca 17 uur . Ryon Groenen stelt haar huis, Romeinenstraat 12 te Mook hiervoor open.
De concrete invulling van de middag zal gebaseerd zijn op de behoefte van de aanwezigen en zo mogelijk is er ook ruimte voor een wandeling in de nabije bossen van Mook. 
Er zijn voor U als lid geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst. Een kleine gift is zeker op zijn plaats. 
Ervaren of beginnende of nog twijfelde wandelaar of fietser. Hebben jullie specifieke vragen, stuur deze dan via het mailadres huiskamer@pelgrimswegen.nl

Het is ongeveer 15 minuten lopen vanaf het station Mook-Molenhoek tot aan de huiskamer.
Jullie zijn allen van harte welkom. Het is wel nodig dat u zich voor medio februari a.s. opgeeft door een bevestiging terug te sturen naar dit  mailadres  huiskamer@pelgrimswegen.nl  . Met naam en bent u wandelaar of fietser Met vriendelijke groeten,

F

red VliegenLandelijk coördinator huiskamerproject PnRwww.pelgrimswegen.nl
Mail :  

huiskamer@pelgrimswegen.nl

Tel: 06-52498130