Leo Baeten

Kort na zijn pensionering trok de auteur zijn voordeur in Sittard achter zich dicht en vertrok voor een pelgrimstocht naar Rome. Na een kleine drie maanden wandelen bereikte hij de eeuwige stad. Aan de hand van de onderweg gemaakte aantekeningen neemt de auteur ons van dag tot dag mee op zijn lange wandeltocht.

Ontboezemingen over het slechte weer, fout lopen en hoge bergen worden afgewisseld met beschrijvingen van alledaagse gebeurtenissen en ontmoetingen. Leo Baeten schenkt ook aan de historie, kunst en cultuur van de pelgrimsweg ruime aandacht.

Van Florence tot Rome volgde de auteur paden en wegen waarover achthonderd jaar geleden Franciscus van Assisi ook liep. Op de historische plaatsen wordt het levensverhaal van deze heilige geschetst. 

Pace e Bene geeft een persoonlijk beeld van de eeuwenoude maar nog steeds bijzondere pelgrimstocht naar Assisi en Rome.

Paperback, 209 pagina’s, mei 2012