Het Testimonium is een verklaring, afgegeven door een officiële instantie, waarin staat dat men een pelgrimage heeft voltooid. Je kunt dit verkrijgen als je een pelgrimspaspoort hebt bijgehouden. Er zijn in Rome meerdere instanties die een Testimonium aan pelgrims verstrekken. Hier de vertaalde teksten van het Vaticaan, de Friezenkerk en de Opera Romana Pellegrinaggi.

Tekst Testimonium van het Vaticaan [vertaling]

TESTIMONIUM
PEREGRINATIONIS PERACTAE
AD LIMINA PETRI
GETUIGSCHRIFT BETREFFENDE DE AFGELEGDE PELGRIMSTOCHT
NAAR HET GRAF VAN PETRUS
Wij maken bekend dat
de heer/mevrouw……………….. uit vroomheid
en als pelgrim heeft bezocht
deze patriarchale Basiliek,
die gebouwd is bij het lichaam van de heilige apostel Petrus
en die gewijd is tot glorie van God
en ter ere van deze heilige Apostel Petrus.
Uitgereikt in het Vaticaan

Tekst Oorkonde Friezenkerk:[vertaling]

Oorkonde van de Friezenkerk
Rome
te voet/of met de fiets
vanuit Nederland
Het bestuur van het Willibrordcentrum
in de kerk van de Friezen te Rome
verklaart hierbij dat
naam……….adres
woonplaats…..
in het jaar…..
de pelgrimage naar de heilige stad
Rome
heeft voltooid

Tekst Testimonium van het ORP Opera Romana Pellegrinaggi(vertaling)


Getuigschrift betreffende de afgelegde
pelgrimstocht naar het graf van de
apostelen Petrus en Paulus
Het Vicariaat van deze Stad van de Apostolische en Metropolitane Kerk, bewaker van het erfgoed van de heilige apostelen Petrus en Paulus verklaart
– opdat voor alle gelovigen en pelgrims, bijeengekomen bij de Stoel van H. Petrus hetzij uit de Stad, hetzij van daarbuiten, hetzij vervuld van devotie, hetzij vanwege een gelofte, het weten –
dat [naam]
de zeer heilige Vaticaanse Basiliek met christelijke devotie heeft bezocht.
Daarop vertrouwend overhandig ik hem deze brief getekend met het zegel van diezelfde Heilige Kerk.
Uitgereikt te Rome