Terug naar Nieuwsbrief 62

Bericht van de ledenadministratie

Opzeggen lidmaatschap

De ledenadministratie begint binnenkort met de voorbereiding van de inning van de contributie van het lidmaatschap voor het jaar 2024.  Als je je lidmaatschap voor 2023 niet wilt verlengen en je hebt dit nog niet doorgegeven aan de ledenadministratie, dan dien je dit zo snel mogelijk te doen, met als uiterste datum 25 december.

Doe je dit niet, dan wordt je lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd.

Opzeggen kan via de website met deze link.