Terug naar Inleiding

Te voet of te paard?

Vaak wordt de vraag gesteld: ‘Gingen pelgrims in de Middeleeuwen te voet of per paard naar Rome.’ Er is weinig over te vinden, maar er wordt wel aangenomen dat velen te voet reisden, hoogstens een ezel als lastdier meenemend. Een paard was kostbaar en was dus voorbehouden aan de beter gesitueerden, zoal de adel of de hogere geestelijkheid.

De Harz in zicht

Abt Albert van Stade is wel duidelijk in de routebeschrijving die hij maakte voor de weg naar Rome, de Stader Itinerar, zoals deze tekst wordt genoemd.

In het begin van de Itinerar schrijft hij: sed prius ibo in Daciam pro equo (maar eerst ga ik naar Denemarken voor een paard).

De tekst lijkt er dus op te wijzen dat hij wel te paard ging, maar hij was dan ook abt van een redelijk groot klooster.

Dit is één van de wetenswaardigheden uit deze oude tekst.

Maar in deze tekst, geschreven in de eerste helft van de 13e eeuw, staan veel meer van dit soort interessante passages. Hij beschrijft waar de taalgrens ligt in België en hoe je de Po, in die tijd eigenlijk nog een enorm moeras, moet oversteken.

Wil je meer weten over deze Stader Itinerar en over de Via Romea Germanica, de pelgrimsroute die op deze oude tekst is gebaseerd?

Ten Zuiden van Arezzo

Op de ledendag van 15 oktober houdt Peter Molog een workshop over deze route.

Het gaat niet specifiek over het lopen of fietsen van de route, maar vooral over de achtergrond van deze route. Ook is hij de rest van de dag aanwezig op zijn informatiestand.